Uudised ja teated

01.07.2016 Harju Maavalitsus teatab Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ja kekskonnamõju strateegilise hindamise (KHS) aruande avalikustamisest.

Harju maavanem võttis 29.06.2016 korraldusega 1625-k vastu Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku. Harju maakonnaplaneering...  Loe edasi »

22.06.2016 Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek
17.06.2016 Ära ahvatle varast!
31.05.2016 Kuidas valmistuda lõpupidudeks ja suvehooajaks?
31.05.2016 Maardu Linnavalitsus kuulutab välja ideekonkursi
27.05.2016 Tallinna juhtide külaskäik Maardusse
23.05.2016 Maardu keskus kujuneb uue kaubanduskeskuse ümber