Hanked

Maardu linna korraldatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna Maardu linn 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 29.03.2017 korraldusega nr 207

Maardu Linnavalitsuse hankeplaan 2017. a

Jrk nr

Hanke nimetus

Hankelepingu eeldatav maksumus ja finantseerimise allikas

Hanke-menetluse
liik

Riigihanke korraldamise eeldatav aeg

Riigihanke korralda-
mine e-riigihangete keskkonnas

1

Muuga lasteaia projekteerimine ja ehitamine

1 537 280 eurot (käibemaksuga), nendest Euroopa struktuuritoetuse vahendid 1 292 000 eurot ja omafinantseering 245 280 eurot

 

Avatud hanke-menetlus

 

2017 a aprill - juuni

Riigihange korralda-
takse e- riigihangete keskkonnas

 

  

MAARDU LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAAN

                                                                                                                            KINNITATUD
                                                                                                            Maardu Linnavalitsuse  17.01.2017 korraldusega nr 22

nr

Hanke nimetus

Hankemenetluse liik

Hankelepingu eeldatav maksumus
(EUR koos KM-ga) ja finantseerimise allikas

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Vastutav isik

Märkused

1

2

3

4

5

6

7

1.

Maardu linna Kallavere kergliiklustee rajamine (II etapp)

Avatud hankemenetlus

670 000,-
sh 90 000,-  omafinantseering
580 000,-  EAS

II kvartal

J.Pihlak

E-riigihangete keskkonnas

2.

Maardu linna Ringi- Kütte sissesõidutee remont ja kõnnitee ehitus

Lihthange

80 000,-   osakonna eelarve

II kvartal

J.Pihlak

E-riigihangete keskkonnas

3.

Maardu Kallavere linnaosa hoovide remont

Lihthange

60 000,-     osakonna eelarve

I-II kvartall

J.Pihlak

E-riigihangete keskkonnas

 

4.

Lilleistikute ost ja kohale toomine 2017

Lihthange

20 000.-
osakonna eelarve

I kvartal

N.Butšinskaja

E-riigihangete keskkonnas

5.

Teekatte märgistustööd Maardu linnas 2017

Lihthange

40 000. -
osakonna eelarve

I-II kvartal

G.Liisma

E-riigihangete keskkonnas

6.

Maardu linna Kreegipuu pst sadeveekanalisatsioonisüsteemi ehitus

Lihthange

30 000,–
osakonna eelarve

I kvartal

J.Pihlak

E-riigihangete keskkonnas

     

    KINNITATUD
  Maardu Linnavalitsuse 07.02.2017
       korraldusega nr 66

MAARDU LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa

(EUR)

koos käibemaksuga

1

Maardu linna Veeru tänava parkla laiendamine (I etapp)

ehitustöödLihthankemenetlus

 

Jüri Pihlak

I kvartal

100 000

                                                                                                     

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse 29.03.2017 korraldusega nr 188
                                        
MAARDU LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa

(EUR)

koos käibemaksuga

1

Maardu linna Veeru-Nurga  tänavate laste mänguväljaku rajamine

ehitustööd

Lihthankemenetlus

 

 

Natalia Butšinskaja

II kvartal

100 000

2

Maardu linna tänavate asfalteerimine

ehitustööd

Lihthankemenetlus

 

Guido Liisma

II kvartal

150 000


KINNITATUD
                                                                                                            Maardu Linnavalitsuse 23.05.2017
  korraldusega nr  346

MAARDU LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa

(EUR)

koos käibemaksuga

1

Maardu Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise I etapp

ehitustööd

Lihthankemenetlus

 

 

Andres-Kenno Õunap

II kvartal

150 000

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse 25.07.2017
korraldusega nr 48

MAARDU LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa

(EUR)

koos käibemaksuga

1

Maardu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

teenus

Lihthankemenetlus

 

 

Jüri Pihlak

III kvartal

38 80

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse 01.08.2017 korraldusega
korraldusega nr 503

MAARDU LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Märkus

1

Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Maardu linnas

 

teenus

Avatud hankemenetlus

 

 

Guido Liisma

III-IV kvartal

Teenustasu tasuvad jäätmevaldajad

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse 01.08.2017 korraldusega
korraldusega nr 501

MARDU LINNAVALITSUSE LINNA ARENGU JA PLANEERIMISE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAAN

nr

Hanke nimetus

Hankemenetluse liik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR koos KM-ga) ja finantseerimise allikas

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Vastutav isik

Eeldatav summa (EUR) koos käibemaksuga

1.

Maardu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimine

teenus

Avatud hankemenetlus

III kvartal

Silvia Riige

 


KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse 22.08.2017 korraldusega
korraldusega nr 551

MAARDU LINNAVALITSUSE RAHANDUSOSAKONNA 2017.a HANKEPLAAN

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Vastutav isik

Finantseerimise allikas/ Eeldatav summa (EUR) koos käibemaksuga

1.

Maardu linnale audiitorteenuse ostmine aastateks 2017-2020

teenus

Avatud hankemenetlus

III kvartal

Anatoli Kartov

linnaeelarve


Regulatsioon: