Hanked

Maardu linna korraldatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna Maardu linn   

MAARDU LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAAN

LISA 2
                                                                                                                            KINNITATUD
                                                                                                            Maardu Linnavalitsuse  17.01.2017 korraldusega nr 22

nr

Hanke nimetus

Hankemenetluse liik

Hankelepingu eeldatav maksumus
(EUR koos KM-ga) ja finantseerimise allikas

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Vastutav isik

Märkused

1

2

3

4

5

6

7

1.

Maardu linna Kallavere kergliiklustee rajamine (II etapp)

Avatud hankemenetlus

670 000,-
sh 90 000,-  omafinantseering
580 000,-  EAS

II kvartal

J.Pihlak

E-riigihangete keskkonnas

2.

Maardu linna Ringi- Kütte sissesõidutee remont ja kõnnitee ehitus

Lihthange

80 000,-   osakonna eelarve

II kvartal

J.Pihlak

E-riigihangete keskkonnas

3.

Maardu Kallavere linnaosa hoovide remont

Lihthange

60 000,-     osakonna eelarve

I-II kvartall

J.Pihlak

E-riigihangete keskkonnas

 

4.

Lilleistikute ost ja kohale toomine 2017

Lihthange

20 000.-
osakonna eelarve

I kvartal

N.Butšinskaja

E-riigihangete keskkonnas

5.

Teekatte märgistustööd Maardu linnas 2017

Lihthange

40 000. -
osakonna eelarve

I-II kvartal

G.Liisma

E-riigihangete keskkonnas

6.

Maardu linna Kreegipuu pst sadeveekanalisatsioonisüsteemi ehitus

Lihthange

30 000,–
osakonna eelarve

I kvartal

J.Pihlak

E-riigihangete keskkonnas

     

KINNITATUD
                                                                           Maardu Linnavalitsuse 07.02.2017
                                                                                                                                   korraldusega nr 66

MAARDU LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

KINNITATUD

                                                                                                                                                           Maardu Linnavalitsuse 07.02.2017

                                                                                                                                    korraldusega nr   66

 

 

MAARDU LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

 

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa

(EUR)

koos käibemaksuga

1

Maardu linna Veeru tänava parkla laiendamine (I etapp)

ehitustöödLihthankemenetlus

 

Jüri Pihlak

I kvartal

100 000

                                                                                                     

 

Regulatsioon: