Surma registreerimine

Surma registreerimine toimub kab. 103, tel. 6060705.

Vastuvõtuaeg:

E-N 9-12, 15-17
R 9-12

• Surma registreerib Eesti perekonnaseisuasutus, kui:
- isik sureb Eestis
- välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis
- välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus
• Surmakanne koostatakse perekonnaseisuasutuses, kellele vastav avaldus esitatakse.
• Surnuks tunnistamise kohtumäärus edastatakse andmehõive tegemiseks ja rahvastikuregistrisse kandmiseks kohtu asukohajärgsele maavalitsusele.
• Avaldus surmakande koostamiseks tuleb esitada 7 päeva jooksul isiku surmapäevast või isiku leidmise päevast. Ametnik registreerib surma 3 tööpäeva jooksul. Avalduse blankettt
• Surmakande koostamiseks võib esitada avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, isik, kes elas koos surnud isikuga, raviasutuse juht, politseinik või muu ametnik.

• Avaldaja esitab:
arstlik surmateatis või kohtuotsus surma fakti tuvastamise või surnuks
kuulutamise kohta surnud isiku passi ja/või ID kaardi surnud isiku perekonnaseisu tõendava dokumendi
• Surmakande koostanud perekonnaseisuametnik võtab ära surnu isikut tõendava dokumendi.
• Avaldajale väljastatakse tema soovil surmatõend. Surmatõendit ei väljastata surnult sündinud lapse kohta. Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis.
• Surmakande koostamine ja esmase tõendi väljaandmine on riigilõivuvaba.