Tööpakkumised

15.06.18

 

Maardu Linnavalitsus

Lastekaitse peaspetsialisti konkurss

Teenistusülesanded

• Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine;

•  eestkostel või hooldusel olevate laste üle arvestuse pidamine;

•  laste heaolu hindamine ja huvide kaitse ning esindamine;

•  laste ja lastevanemate nõustamine;

• hädaohus ja abi vajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine ning vajaliku abi korraldamine;

• laste ja perede tugiteenuste ning võrgustiku koostöö koordineerimine.

 Nõudmised kandidaadile:

• kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöö ning lastekaitsele spetsialiseerumisega);

• tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;

• ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;

• heal tasemel vene ja eesti keele valdamine;

• hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus;

• pingetaluvus,  otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas.

 Kasuks tuleb :

• riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemus;

• sotsiaalvaldkonna tundmine;

• B-kategooria autojuhiload.

Omaltpoolt pakume:

• võimalusi eneseteostamiseks;

• vaheldusrikast tööd;

• koolitusi;

• 35 päeva põhipuhkust.

 

Konkursil osalemiseks esitada CV, sooviavaldus (koos kinnitusega , et ei esine asjaolusid mis välistavad ametniku teenistusse võtmise) ja haridust tõendava dokumendi ärakiri aadressile : reet.aljas@maardu.ee hiljemalt  25.06.2018.

Info telefonil  6060720  või e-post reet.aljas@maardu.ee

____________________________________________________________________

Muuga Lasteaed (eesti õppekeel) võtab konkursi korras tööle:
 
1.      Rühmaõpetaja 1,0
2.      Muusikaõpetaja 0,5
3.      Logopeed 0,5
 
Lasteaiaõpetaja tööülesanded:
 
-         õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine
-         lapse arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine
-         aktiivsete õppe - ja loovust toetavate meetodite rakendamine
-         pidulike ja traditsiooniliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine
-         lapsevanemate, kolleegide, tugispetsialistide ja teiste huvigruppidega koostöö tegemine,
-         tööalase dokumentatsiooni korrashoidmine.
 
Logopeedi tööplesanded:
 
-                    lapse kõne arengu taseme hindamine ja kõnepuuete väljaselgitamine (diagnostika)
-                    kõnepuuete ennetamine (preventsioon) ja kõneravi vajavate laste üle arvestuse pidamine
-                    logopeedilise töö planeerimine, läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine
-                    õpikeskkonna kujundamine (kõneravitegevuste ettevalmistamine, õppemetoodilise materjali valik ja valmistamine
-                    kõnepuudega lapse, lastevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine.
-                    logopeedi tööalase dokumentatsiooni korrashoidmine
 
Muusikaõpetaja tööülesanded:
-                    laste muusikaalase õppe – ja kasvatustegevuse läbiviimine vastavalt Muuga Lasteaia õppekavale
-                    pidulike ja traditsiooniliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine
-                    lapse arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine
-                    koostöö lapsevanemate, kolleegide, tugispetsialistide ja teiste huvigruppidega
-                    tööalase dokumentatsiooni korrashoidmine.
 
Pakume kaasaegseid töötingimusi, arengu- ja koolitusvõimalusi. Orienteeruv tööle asumise aeg 15.august 2018. a.
 
Sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri  ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada digiallkirjastatult aadressile: muuga.lasteaed@gmail.com
 
Täiendav info direktor Liia Tuvikult  telefonil 51902130, e-post: muuga.lasteaed@gmail.com

 

____________________________________________________________________

MAARDU LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI

MAARDU GÜMNAASIUMI DIREKTORI AMETIKOHALE

Maardu Gümnaasium on ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium, mille õppekeelteks on eesti keel (keelekümblus) ja vene keel. Koolis toimub ka mittestatsionaarne õpe. Gümnaasium asub aadressil Ringi 64, Maardu.

Täpsem informatsioon gümnaasiumi kohta on kodulehel http://www.mgm.ee ja kooli põhimääruses.

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping. Tööleasumise aeg on 13. august 2018. a.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud direktori kvalifikatsiooninõuded:

1)      magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

2)      juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Samuti peavad kandidaadil olema:

1)      teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;

2)      eesti ja vene keele oskus C1 tasemel;

3)      ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;

4)      vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

5)      koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;

6)      õpi- ja otsustusvõime, analüüsimis- ja planeerimisvõime.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

1)      sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;

2)      elulookirjeldus (CV)

3)      kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad

4)      essee (soovitavalt kuni 3600 tähemärki koos tühikutega), kus kandidaat kirjeldab oma tegevusi Maardu Gümnaasiumi juhina.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 18. juuniks 2018. a, saates need e-posti teel aadressile vaido.niinesalu@maardu.ee  või posti teel aadressile Kallasmaa 1, Maardu 74111, Eesti

Täiendavat informatsiooni saab Maardu Linnavalitsuse haridusnõunikult Vaido Niinesalult (tel 6060 748, vaido.niinesalu@maardu.ee ).

____________________________________________________________________

Iru elektrijaam ootab oma meeskonda SOOJUSTEHNILISTE SEADMETE OPERAATORIT.

Sinu peamisteks tööülesanneteks on soojusenergeetiliste põhi- ja abiseadmete ning tehniliste süsteemide käitamine. Sa tuvastad ja likvideerid rikkeid ning teostad käiduaruandlust.

Töö sobib just Sulle, kui:

 • oled korrektne ja vastutustundlik ning suudad pingelistes olukordades säilitada rahu ja kiiresti reageerida vastavalt olukorrale;
 • Sul on tehniline eriharidus;
 • Sul on teadmised soojustehnikast ja tunned kutsealaseid põhimõisteid, tähistusi ning mõõtühikuid;
 • Sul on eesti ja vene keele oskus lihtsamal suhtlustasemel;
 • oled valmis töötama täistööajaga ja 12-tunniste vahetustega.

 

Omalt poolt pakume:

 • tööalast väljaõpet kogenud kolleegide käe all ja koolitusi;
 • suurettevõtte hüvesid ning soodustusi töötajatele;
 • hästi tasustatud kindlat töökohta;
 • head töökeskkonda, kus tööohutuse osas kompromisse ei tehta.

Töökoht asub Maardus, Peterburi tee 105.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab tootmisjuht Anatoli Petrov telefonil +372 715 3273 või e-kirja teel anatoli.petrov@energia.ee

Ootame Sinu CV-d Eesti Energia kodulehe, CV-Online'i või CV Keskuse kaudu hiljemalt
12. juuniks 2018. a.

____________________________________________________________________

Maardu lasteaed Sipsik (eesti lasteaed) otsib oma meeskonda rõõmsameelset ja energilist ÕPETAJA ABI (1,0 ametikohaga).

Tööle asumise aeg – AUGUST 2018.

Töötasu 520 eurot (bruto).

Tööaeg kell 7.55 – 16.45.

Kandideerimiseks palume saata e-mailile CV: lasteaed@maardusipsik.ee

või Maardu, Haigla 6, 74116.

Täiendav info 6060838, 55585401.

www.maardusipsik.ee

____________________________________________________________________

Maardu lasteaed Rukkilill pakub tööd kokale täiskoormusega.

Töö kahe vahetusega.

Tel. 60 60 841, 60 600 842, 555 13 278

Maardu lasteaed Rukkilill
Nurga 2, Maardu, Harjumaa 74113
Tel:60-60-841
maardurukkilill@gmail.com

____________________________________________________________________

AS HKSCAN ESTONIA töökuulutus - lukksepp-keevitaja

____________________________________________________________________

Maardus asuv plastgraanulite tootmisega tegelev ettevõte ORKOS ESTONIA OÜ, Lao 5, Maardu, otsib täistöökohaga liinioperaatorit. 

Töö on vahetustega, ettevõte töötab ööpäevaringselt, ka nädalavahetustel. Palk alates 1000 € (neto). Väljaõpe kohapeal.

Nõuded kandidaadile:

 • keskharidus
 • kohtulikult karistamata
 • hea füüsiline vorm
 • tulemusele orienteeritus

Kontakt tel 5139012, kalevi.paluteder@orkos.ee

____________________________________________________________________

Arkaadia Puhastuse OÜ pakub tööd 

PUHASTUSTEENINDAJATELE erinevatel objektidel Tallinnas

Nõudmised kandidaadile:

 • Armastad puhtust ja korda
 • Hea füüsiline vastupidavus
 • Töö osalise ja täisajaga

Täiendav info telefonil 53268607 või tule Weizenbergi 4, 10150 Tallinn

____________________________________________________________________

Hilding Anders Baltic tööpakkumine - siin

____________________________________________________________________

Finesta Baltic OÜ pakub  tööd tootmistöölistel (monteerijatele ja komplekteerijatale). Lisa info leiad SIIT

______________________________________________________________________
Maket Kinnisvara pakub tööd santehnikule, vajalikud juhiload.  Info tel 55512206, 6601130, CV saata aadressil info@maket.ee 
______________________________________________________________________

Agrotarve AS on tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandusega ning laomajandusega tegelev ettevõte, mis tegutseb alates aastast 1971.

Otsime oma meeskonda

Tehnik-hooldusspetsialisti (töömeest)

Töötaja peamine ülesanne on tegeleda ettevõtte infrastruktuuri hooldus- ja remonditöödega. Lisaks kuulub tööülesannete hulka vajadusel territooriumi hooldus (niitmine, lumekoristus jms koristustööd, prügimajanduse korraldamine jms). Töötaja peab olema valmis tõstma vajadusel raskusi. 

Omalt poolt pakume kindlat töökohta ja meeldivaid töökaaslasi, tööriietust, väljaõpet, võimalust teenida lisaks põhipalgale lisatasu.

Kasuks tuleb elektritööde kogemus.

Töötasu kokkuleppel.
Töösuhe on tähtajatu.
Töökoht asub Vana-Narva mnt 30, Maardu, Harjumaa.
Tööaeg on 8.00-16.30.

valvurit

Töötaja peamine ülesanne on valvata tööandja territooriumi ajavahemikul 16.00-08.00. Peamiselt on valvur valveruumis, kuid on kohustatud tegema ka ringkäike tööandja territooriumil.

Tööd tehakse graafiku alusel.

Suhtlema peab oskama nii eesti kui ka vene keeles vähemalt igapäevastes küsimustes ja vajadusel peab olema võimeline selgitama turvafirmale või operatiivtalitustele võimalikku ohuolukorda ning juhatama kliente.

Omalt poolt pakume kindlat töökohta.

Kasuks tuleb varasem sarnase töö kogemus. Kandideerima on oodatud ka eakamad inimesed.
Töötasu on kokkuleppel ning sõltub töötaja oskustest ja võimekusest ning töömahust.

Töösuhe on tähtajatu.

Töökoht asub Vana-Narva mnt 30, Maardu, Harjumaa.
Tööaeg on vastavalt töögraafikule 16.00-08.00.

 

Tööpakkumistest huvitatutel palun saata sooviavaldus, palgasoov ja oma töökogemuse kirjeldus aadressil personal@agrotarve.ee või helistada AS Agrotarve kontorisse telefonil 6 379 100 või tuua / saata postiga oma sooviavaldus, palgasoov ja oma töökogemuse kirjeldus AS Agrotarve kontorisse aadressil Vana-Narva mnt 30, Maardu, Harjumaa.   

______________________________________________________________________

Düünaamiliselt arendav ja perspektiivne ettevõte Stiilne Mööbel otsib manager-konsultant (naisterahvas 40-55 aastat) oma mööblisalongidesse. Palk - al.600eur kätte. töökogemus jäemüügis vähemalt 1 aasta soovitatav. Arvuti oskus (word, excel). Eesti-vene keel suhtlustasandil. Kohti on piiratud.

Oma CV võib saata info@stiilnemoobel.eu või helistada 55984297
______________________________________________________________________

Otsime oma meeskonda puidutöölisi, kelle põhiülesandeks on materjali sorteerimine, vastuvõt­mine ja sisseladumine. Kui on vajadus, siis ka puidumaterjali kiletamine ja komplekteerimine.

MEIE LUBADUSED SULLE:

 • Me kindlustame Sind kokkulepitud tööga;
 • Me maksame töötasu kokkulepitud tingimustel ja kindlal kuupäeval;
 • Tagame kokkulepitud töö- ja puhkeaja;
 • Anname oma töötajatele tööriided ja jalanõud;
 • Peame meeles oma töötajaid ja töötajate lapsi jõulude ajal;
 • Korraldame igal aastal suvepäevi, mis on mõeldud meie töötajatele ja töötajate kaaslastele 

Kui sulle sobivad meie lubadused, siis hakkame koos tööle!

 • Tööaeg: E-R kell 7:30-16:10 või 16:10-23:50
 • Töö asukoht: Saha tee 25, Loo
 • Transport tööle jõudmiseks ning koju saamiseks

Tule tutvu oma uue töökohaga aadressil Saha tee 25, Loo. Lisainfo telefonilt +372 56 941 451 või e-maililt lea@thermory.com tööpäevadel E-R 8:30-16:30ni.
____________________________________________________________________

OÜ Biuro otsib lihttöölisi ja spetsialiste suurettevõttele.

Kas oled komplekteerija, pakkija, monteerija, metallkonstruktsioonide koostaja, elektrik, tõstukijuht, masinaoperaator, masinatööline?
Tasuta lõuna ja transport Maardust. Tule meie juurde! Täistöö ja kindel sissetulek ootavad Sind!

Helista 5555 46 46 või 55 866 97
Tule kohale Narva mnt 7-339B
__________________________________________________________________________

Haldusmaailm OÜ otsib oma meeskonda kohusetundlikku komplekteerijat.
Töö kirjeldus

- elektroonikakomponentide komplekteerimine
- komplekteerimise registreerimine arvutiprogrammis
- kauba vastuvõtt
- kaupade paigutamine riiulitesse (kõrgus kuni 4 m) või põrandakohtadele
- töö järelkäidava elektrilise virnastaja (1 tonn) ja käsikahvelkäruga
- e-kirjavahetus

 

Nõudmised kandidaadile

- eesti keele oskus suhtlustasemel
- kohusetundlikkus, ausus, täpsus
- arvuti kasutamise oskus (e-post)

Kasuks tuleb:
- laotöö kogemus
- järelkäidava elektrilise virnastaja (tugiratastõstuk) kasutamise oskus
- programmi SAP tundmine

 

Ettevõte pakub

- õppeperiood juhendajaga 2-3 nädalat
- brutopalk 795-850 € (esimene kuu 795 €, alates teisest kuust 850 €)
- kaasaegne töökeskkond ja töövahendid
- tööandja tasuta transport Tallinnast ja Maardust (asume Jüri alevikus)
- tööaeg vahetustega, üks nädal E-R 6:30-14:30 ja teine nädal E-R 14:30-22:30 (nädalavahetused ja riiklikud pühad on vabad)
- töö sobib ka naisterahvale


Lisainfo saamiseks kirjuta katlin@haldusmaailm.ee tel nr. 5081741

__________________________________________________________________________

Haldusmaailm OÜ otsib oma meeskonda TÕSTUKIJUHTi TERMINALIS

Töö kirjeldus

- laadimistööd tõstukiga ja käsitsi
- kauba saatedokumentide täitmine ja edastamine

 

Nõudmised kandidaadile

- töökogemus tõstukijuhina
- kohusetundlikkus, ausus, täpsus
- soov töötada vahetustes
- arvuti kasutamise oskus. MS Office
- eesti keele oskus

 

Ettevõte pakub

- bruto töötasu alates 900 eur + ületunnid
peale katseaega al 1060 eur
- kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
- vahetustega tööd 12h graafiku alusel:
* päevane vahetus 8:00-20:00 (7-8 korda kalendrikuus) ja
* öine vahetus 20:00-8:00 (7-8 korda kalendrikuus) peale öist vahetus on 24 h vaba, siis päevasesse vahetusse.
Vastavalt graafikule on kas lühem või pikem vaba nädalavahetus.
- tööandja TASUTA transporti Tallinn <-> Itella (asume Jüri aleviku lähedal - aadress: Loomäe tee 13 Lehmja küla Rae vald Harjumaa)

Lisainfo saamiseks võtta ühendust: katlin@haldusmaailm.ee / +372 5081741
_________________________________________________________________________

David OÜ vajab puidutööstusesse höövelpingi operaatorit ja töölisi, töölistele väljaõpe  kohapeal, operaatorilt eeldame eelnevat töökogemust!
Pakume sõbraliku töökollektiivi, konkurentsivõimelist palka,paindlikku töögraafikut, sooja õunasööki!

Töökoht asub aadressil Vana Narva mnt 8A,Maardu

Kontakt: urmas@puidukula.ee , 56622715 Urmas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finesta Baltic töökuulutus
___________________________________________________________________________
Lunden Food töökuulutus
___________________________________________________________________________
Logistika Pluss OÜ on üks suuremaid logistikateenuse pakkujaid Eestis. Meie missiooniks on tagada mugavad ja kvaliteetsed logistika- ja tootmisteenused igale kliendile. Oleme vastutustundlik ettevõte ja lugupeetud tööandja, hoolides nii keskkonnast kui ka oma töötajatest.
Seoses töömahu kasvuga ja uue lao avamisega, otsime oma meeskonda:

 •   Kauba vastuvõtjaid
 • · Kaubaväljastajaid
 • · Pakkijaid/komplekteerijaid

Ootame  sind kandideerima, kui:

 • ·   Sul oma varasem töökogemus laos;
 • ·   Sa oled kohusetundlik, aus ja täpne;
 • ·   Oled heas füüsilises vormis (raskuste tõstmine).

Ettevõte pakub:

 • · Tähtajatut töölepingut;
 • ·  Tasuta transporti Tallinna ja Maardu piires;
 • ·  Konkurentsivõimelist töötasu;
 • ·  Karjäärivõimalust;
 • ·   Ühiseid üritusi;

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile personal@logistikapluss.ee

Lisainfo: 5770 4003 Jelena Tilk, värbaja
___________________________________________________________________________

Statistikaamet otsib oma kollektiivi KÜSITLEJAID
Küsitleja tööülesanded:
■ elanike küsitlemine
Nõudmised kandidaadile:
■ keskharidus
■ hea eesti keele oskus,
vene keele oskus suhtlustasandil
■ arvutioskus
■ väga hea suhtlemisoskus
■ kohusetundlikkus
■ tulemustele orienteeritus
■ autojuhiluba ja isikliku auto kasutamise võimalus
Kasuks tuleb:
■ varasem töökogemus küsitleja või müügiesindajana
või muul head läbirääkimisoskust eeldaval töökohal
Omalt poolt pakume:
■ töövahendid – mobiiltelefon ja küsitlusteks sülearvuti
■ töötulemustest sõltuvat tasu
■ sõidukulude hüvitamist küsitluspiirkonnas
■ uuringukoolitusi
■ võimalus töötada osalise tööajaga
■ võimalus osaleda perioodiliste uuringute läbiviimisel
Kandideerimiseks palume esitada CV e-kirjaga aadressil kirly.kask@stat.ee
Lisainfo: Kirly Kask, tel 625 9274

_____________________________________________________________________________

MGT MUUGA GRAIN TERMINAAL AS võtab tööle

 • Programmeerija

Töö kirjeldus

- Kodulehe haldamine (muudatuste lisamine, arendamine)
- Delphi keskkonnas programmeerimine
- Programmide arendamine töötamiseks MS SQL.
- Microsoft SBS 2011 Essentials serveri administreerimine ja kliendiarvuteid baasil Microsoft Windows 7/10.
Nõudmised kandidaadile
- Tehniline kõrgharidus
- Töökogemus antud erialal
- Eesti keele (B2 tasemel), inglise ja vene keele valdamine
- MS SQL andmebaasi tundmine
- Töökas, hoolikas ja kohusetundlik
- Soovitavalt operatsioonisüsteemi RSX-11M-PLUS ja andmebaasi MIMER
tundmine.
Ettevõte pakub
- Kaasaegsed töötingimused
- Pikaajalise töölepingu stabiilses ettevõttes
- Tööaeg: 8,00-16,45
- Suhtluskeel – vene
- Töökoht asub Muuga Sadamas

Asukoht: Tallinn
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja

 • Laborant/Praktikant

Töö kirjeldus:
-  Proovide ülevaatuse kontroll laeva mahalaadimise ajal.
-  Proovide kujundamine/vormimine
- Katsete läbiviimine vastavalt rahvusvaheliste ja riiklike standarditele teravilja kvaliteedi määramiseks-
- Katsete registreerimine  ning andmete sisestamine programmi.
-  Protokollide koostamine katsetest ning proovide võtmistest.
-  Arvutada keskmise kaalu teravilja parameetrite kvaliteedinäitajad, teravilja vastuvõtmisel ja mahalaadimisel.

Nõudmised kandidaadile:

-  Kõrgharidus või keskeriharidus (võib olla ka omandamisel)
-  Töökogemus antud valdkonnas·
- Eesti keele (B1 tasemel) ja vene keele oskus suhtlustasandil
- Kohusetundlik, töövõimeline, korrektne

Ettevõte pakub
- Kaasaegsed töötingimused
- Hooajaline töö (juulist-oktoobrini)
-Vahetusega töö
- Suhtluskeel – vene
- Töökoht asub Muuga Sadamas

 • Arvestusgrupi spetsialist

Töö kirjeldus:
- Kauba säilitamise arvestuste koostamine
- Kauba liiklemise operatiivsete aruannete koostamine
- Kauba liikumise elevatooril ning elektrooniliste dokumentide andmete kontroll.
- Kaubadokumentide täitmine, kauba arvestuste dokumentide kontroll ning võrrelda neid aruande vastustega.
- Informeerimine mittevastavuse juhul
- Töötamine ettevõte siseprogrammidega
-  Auto ülekaalude täitmine ning väljuvate dokumentide vormistamine.
-  Oskus töötada programmidega Plan Ado, Kemek Scode expert, Vagon

Nõudmised kandidaadile:
-  Keskharidus või töökogemus antud valdkonnas.
-  Eesti keele (B1 tase) ja vene keele valdamine
   Kohusetundlik, töövõimeline, korrektne

Ettevõte pakub:
- Hooajaline töö – juuli-oktoober. Võib olla ka November-detsember.
-  Kaasaegsed töötingimused
-  Vahetustega töö
-  Suhtluskeel – vene
-  Töökoht asub Muuga Sadamas

 • Haldus- ja majapidamisjuht                  

Töökirjeldus:

-Tööriistade, tööriide jne. lattu võtmine, puuduste olemasolu ja kaupade vastavust arvele kontroll;
-Laoarvutusprogrammi andmete sisestamine  ja haldamine, vastasisulistele päringutele vastamine;
-Laovarustuse pidamine, kontrollimine ja dokumentatsiooni haldamine;
-Tellimuste taotluste kontrollimine ja kaupa õigeaegselt tellimine, mat.väärtuste liikumise registreerimine (laoarvutusprogramm);
-Hoonete ja ehitiste korrashoiu järelevalve ja kontroll;
-Ehitus-remonditööde vahendite, töötajate kaitsevahendite, eririietuse, puhastus- ja pesemisvahendite varustamine;
- Ehitus-remonditööde korraldamine, täitmise kontrollimine
- Osalemine inventuuris

Nõudmised kandidaadile
- Tehniline kõrgharidus
- Töökogemus antud erialal
- Eesti keele (B2 tasemel), inglise ja vene keele valdamine
- Töökas, hoolikas ja kohusetundlik

Ettevõte pakub
- Kaasaegsed töötingimused
- Pikaajalise töölepingu stabiilses ettevõttes
- Tööaeg: 8,00-16,45
- Juhiluba
- Ametiauto ja telefon
- Suhtluskeel – vene
- Töökoht asub Muuga Sadamas
Asukoht: Tallinn, Muuga sadam
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja/ brutto 1000 EUR

Palume saata oma CV e-mail'i teel: personal@mgt.ee

________________________________________________________________________

Pakume tööd Muuga sadamas.

1. Kakao ubade kottide laadimine laeva trümmis, vastavalt tehnoloogiale (väljaõppe kohapeal).
2. Kvalifikatsiooni olemasolul signaliseerija ja troppija töö
3. Kvalifikatsiooni olemasolul laadurijuhi töö.

Töötajaga sõlmime töövõtulepingu (max aeg 1 kuu), töö eest tasustamine toimub tehtud tükitöö hinna alusel, võimalus töövahetuses teenida 100 EUR kätte.

Töö toimub ööpäeva ringselt.

NB! Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduda tel 517 4178
___________________________________________________________________________

Maardus asuv tootmisettevõte soovib täistöökohaga koristajat. Nõutav eesti keele oskus suhtlustasandil. Kuupalk 470 € kuus.

Kontakt, tööajal, tel 5139012.
__________________________________________________________________

Statistikaamet otsib oma kollektiivi küsitlejaid.

Statistikaameti missioon on pakkuda usaldusväärset ja objektiivset infoteenust. Meie koostööpartnerid on Eesti statistikatarbijad ja andmeesitajad ning rahvusvahelised organisatsioonid. Teeme statistikat Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Peame oluliseks uuendusi ja arengut.
Andmetöötluse ja registrite osakonna põhiülesanne on koguda ja täpsustada andmeid, valmistada ette lähteandmeid, arendada andmekogumist ja andmetöötlust ning pidada ja arendada statistilisi registreid.

Küsitleja tööülesanded:

■ elanike küsitlemine

Nõudmised kandidaadile:

■ keskharidus

■ hea eesti keele oskus,vene keele oskus suhtlustasandil

■ arvutioskus

■ väga hea suhtlemisoskus

■ kohusetundlikkus

■ tulemustele orienteeritus

■ autojuhiluba ja isikliku auto kasutamise võimalus

Kasuks tuleb:

■ varasem töökogemus küsitleja või müügiesindajana või muul head läbirääkimisoskust eeldaval töökohal

Omalt poolt pakume:

■ töövahendid – mobiiltelefon ja küsitlusteks sülearvuti

■ töötulemustest sõltuvat tasu

■ sõidukulude hüvitamist küsitluspiirkonnas

■ uuringukoolitusi

■ võimalus töötada osalise tööajaga

■ võimalus osaleda perioodiliste uuringute läbiviimisel

Kandideerimiseks palume esitada CV e-kirjaga aadressil kirly.kask@stat.ee

Lisainfo: Kirly Kask, tel 625 9274
___________________________________________________________

AS Temptrans võtab tööle bussijuhi.

Töö kirjeldus

 • Reisijate vedu linnaliinidel
 • Piletite müük bussi salongis

Nõudmised kandidaadile

 • D-kategooria juhiluba
 • Eesti keele oskus B1-tasemel
 • Vene keele oskus suhtlustasandil
 • Bussijuhi ametikoolituse tunnistus
 • Hea pingetaluvus
 • Hea sõidu-ja suhtelmisoskus

Ettevõte pakub

 • Sõbralikku ja toetavat kollektiivi
 • Stabiilset töötasu

CV saata aadressile temptrans@temptrans.ee
Kontakttelefon: 602 4300
______________________________________________________

Brigitta Äri avab uue kaupluse Pärli keskuses, Maardus. Otsime oma kollektiivi särasilmseid müüja-klienditeenindajaid.
Kui oled kohusetundlik, täpne ja hea suhtleja nii eesti, kui vene keeles, saada oma CV ja kaaskiri e-posti aadressile brigittapood@gmail.com
________________________________________________________________

Ootame Sind ühinema Skarabeus Julgestusteenistuse turvameeskonnaga. Pakume tööd TURVATÖÖTAJATELE MAARDUS Pärli keskuses

Töö kirjeldus:

 • Klientide turvalisuse tagamine ja nende juhendamine
 • Korrarikkumiste tõkestamine
 • Õigusrikkujate tuvastamine ja politseile üleandmine
 •  Muud objekti iseloomust tulenevad ülesanded

Sobiv kandidaat on:

 • Vähemalt 19-aastane
 • Eesti keele oskus vähemalt A2 tasemel
 • Eesti kodakondsus või alaline elamisluba
 • Kohtulikult karistamata
 • Füüsiliselt vastupidav
 •  Oskus töötada pingelises olukorras

Pakume ausaid töösuhteid, paindlikku graafikut ja töötulemustest sõltuvat töötasu.
Kandideerimine: eve@skarabeus.ee, www.skarabeus.ee
Lisainfo tel. 6862004 Eve Tobias
_______________________________________________________

Elme Trans OÜ otsib oma meeskonda KRAANAJUHTI-TROPPIJAT

KELLE TÖÖÜLESANNETEKS ON:

 • sildkraana juhtimine;
 • tõstetööde teostamine.

OLED SOBILIK KANDIDAAT, KUI:

 • sul on vähemalt 2-aastane töökogemus kraanajuhi ja troppijana;
 • omad kraanajuhi ja troppija tunnistust ;
 • oled kohusetruu ja distsiplineeritud.

LISAINFORMATSIOON:

 • Töö E-R 8.00-17.00
 • Tööasukoht: Vana Narva mnt 24a

Kui tunned huvi tööpakkumise vastu, saada oma CV meiliaadressile cv@blrt.ee. Täiendav informatsioon telefonil  +372 51 31 284.
___________________________________________________________________________

Kulinaaria OÜ on juhtiv Eestimaine toidutööstusettevõte, mis valmistab laias valikus maitsvaid valmistoite, salateid, magustoite, kondiitri- ja peolauatooteid.Lisaks pakub Gurmee Catering peokorralduse täisteenust. Tootmine asub Tallinnas ja annab tööd ligi 300 inimesele. Selveri Köök ja Gurmee Catering on Kulinaaria OÜ kaubamärgid.

Seoses mahu suurenemisega saab tööd:  KOKK-KOKAABI
Nõudmised kandidaadile

 •  keskeriharidus
 •  kiirus, täpsus, korrektsus
 •  rutiinitaluvus

Ettevõte pakub

 • sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat meeskonda
 • tööd organisatsioonis, kus väärtustatakse inimest ja tema tööd
 • kaasaegseid töötingimusi pidevalt arenevas töökeskkonnas
 • erialast täiendkoolitust
 • Partnerkaardi lisasoodustust
 • Liitumise võimalust Spordiseltsiga, saad tasuta kui ka soodustingimustel sportimisvõimalusi
 • tublile töötajale lisaks palgale ka lisatasu
 • kolmel korral päevas söögivõimalust

Töökoht asub Tallinnas, tööle asumise aeg: kokkuleppel
CV saata aadressile  margit.sarrap@kulinaariatoit.ee
või Kulinaaria OÜ, Taevakivi 7b, Tallinn 13619
Kontakttelefon: 6 024 842
_________________________________________________________________

Galv-Est AS võtab tööle hea tervisega ja füüsilise võimekusega  4-5 töölist.

Erioskusi ei ole vaja, väljaõpe kohapeal. Ettevõte tegeleb metalltoodete kuumtsinkimisega. Pakutav töö on peale metalltoodete tsinkimist toodete puhastamine ja pakkimine.
Ettevõte asub Kiiul Kuusalu vallas.Transport tööliste poolt, oleme nõus sõidikulud kompenseerima. Tööriided ja kaitsevahendid ettevõtte poolt.

Küsimuste puhul võib ühendust võtta telefonil 53340951.
Lisainfot ka kodulehel www.galv-est.ee

____________________________________________________________________

OÜ Vasar on metallitöötlus ettevõte, seoses kasvanud töömahuga võtame tööle:

Liinitöölisi, kelle ülesandeks on detailide rakistamine automaatliinidele vastavalt tehnoloogilisele juhendile.
Eeldame: keskeri või keskharidust, rutiinitaluvust ja täpsust. Kasuks tuleb varasem töökogemus tootmisettevõttes.

Väljaõpe kohapeal.
Vasar OÜ, Vana-Narva mnt. 1, 74114 Maardu
Tel: 6 348 602
e-mail: vasar@vasar.ee
__________________________________________________________________

Seoses töömahu kasvuga Finesta otsib tunnustatud elektroonikaseadmete tootjale TOOTMISTÖÖLISI.

Töö kirjeldus:

- elektrooniliste seadmete koostamine ja kontrollimine;
- töö on graafiku alusel 7:30-19:30 ja 19:30-7:30 sisaldab öiseid vahetusi;
- väljaõpe toimub kohapeal.

Nõudmised kandidaadile:

- omad eelnevat töökogemust tootmises;
- oled valmis õppima uusi oskusi;
- oled kohusetundlik, kiire ja täpne
- oskad eesti ja vene keelt suhtlustasandil.

Ettevõte pakub:

- stabiilset töökohta;
- arenguvõimalusi;
- kaasaegset töökeskonda
- sõbraliku ja toetavat meeskonda.

Lisainfo:

Ühendust võetakse sobivate kandidaatidega.
Töö tüüp:  täistööaeg
Asukoht:  Lasnamäe , Tallinn.
Töö tüüp:  täistööaeg

Kandideerimiseks palume saata oma elulookirjeldus.

Lisainfo telefonil 56248260

_______________________________________________________________________

Autopesula Maardus võtab tööle töötaja osalise tööajaga (õhtuti).

Tel. 56227779
________________________________________________________________________

Otsime puhastusteenindajat Maardusse!

Tööaeg: E-R (L-P vabad), töö toimub osalise tööajaga, hommikustel aegadel alates kella 8.00-st.
Töötasu ning transpordikompensatsioon kokkuleppel!

Lisainfo SIIN
Täiendav info tel: (+372) 622 8591 või  e-mail: personal@tphooldus.ee

________________________________________________________________________

Boomerang Distribution OÜ  kolis  Nehatu Logistikaparki – Aasa tee 1, Loo alevik, Jõelähtme valda. Boomerang Distribution OÜ on 2003 aastal asutatud Rootsi ettevõte. Oleme üks suurim reklaammaterjalide ja erinevate kaupade pakendusteenuse pakkuja Skandinaavias ja Baltikumis. Hetkel töötab ettevõttes rohkem kui 100 inimest. Meie klientideks on näiteks Halens, Cellbes, Ellos, Elisa, Lumene ja Nivea.  Kuna ettevõtte kasvab jõudsalt ning käes on kampaaniate kõrgperiood, siis me ootame kollektiiviga liituma:

KäSITSI PAKKIJAID

Teie tööks on:

 • Reklaammaterjalide ja ajakirjade käsitsi pakkimine
 • Hügieeni- ja meditsiini toodete ning riideesemete pakkimine

Pakume võimalust töötada:

 • Ajutiselt / tähtajalise
 • Püsitöötajana
 • Suvehooajal (vanus alates 17)

Teilt ootame:

 • Soovi õppida ja teha tööd
 • Hoolsust ja vastutustundlikkust
 • Rutiinse töö taluvust
 • Eelnev töökogemus ei ole nõutav

Meie pakume:

 • Stabiilset töökohta
 • Moodsaid töötingimus
 • Sõbralikku meeskonda
 • Juhendamist tööandja poolt
 • Tööaeg on esmaspäev-reede 8:00-16.30
 • Võimalust püsitööks ja kõrgemaid ametikohti suurema töötasuga

Kui Te arvate, et selline töökoht võiks Teile huvi pakkuda ja soovite rohkem infot, siis palun võtke ühendust meie sõbraliku assistendiga, kes vastab Teie küsimustele:

Email: cv@boomerang.ee
Telefon: 668 1300
Külasta: Aasa tee 1, Loo alevik, Jõelähtme val
Kodulehekülg: www.boomerang.ee