Uudised ja teated

Sel laupäeval tähistab Maardu pidulikult linnapäeva

  17. juulil täitub Maardul 37 aastat linna staatuse saamisest. Maardu Linnavalitsus korraldab linna sünnipäeva tähistamiseks mitmekesise kavaga pidustuse, mis toimub Kellamäe pargis...

Maardu Linnavalitsus teatab detailplaneeringute avalikust väljapanekust

1.    Kiltri tee 10 kinnistu ning lähiala detailplaneering  (DP)         Kroodi majanduspiirkonnas asuva 1,7 ha suurusele kinnistule on  DP...

Õigusabi riigi toel

Hea Eesti elanik! Sul on õigus saada riigi toel kvaliteetset õigusabi. Eesti Õigusbüroo OÜ annab soodsat õigusabi Eesti inimestele,...

Täna avatakse Maardus pidulikult Georgi Bõstrovile pühendatud mälestussammas

  17. juulil tähistab Maardu 37. linna staatuse saamise aastapäeva kauaaegse linnapea Georgi Bõstrovi mälestussamba avamisega.  Pidulik tseremoonia algab Kellаmäe pargis kl 15.00....

AS Temptrans alustas üleminekut uuele eletroonilisele sõidutasumise süsteemile

AS Temptrans teatab, et alates 1. augustist 2017 hakkab kehtima ühissõidupilet bussiliinidel 221, 285, 286, 288. pileti tüüp              ...

Maardu linnapäevade pidustuste kava

    08.07-23.07.17 8. - 9. juuli. Rahvusvaheline festival Maardu F.Eestis. Vaba Aja Keskus. Algus kell13.00 Sissepääs tasuta 8. juuli. Tatari rahvuspüha...

Renoveerimistööd Maardu tänavatel

Maardu linnavalitsus teavitab elanikke, et alates 03.07.2017. kuni 03.10.2017 . toimuvad Kallaveres kergliiklusteede (kõnniteede) renoveerimistööd. Töid korraldab linnamajandusosakond  ja...

Maardus toimus täna uute linnakodanike vastuvõtt

  Täna toimus Maardu Vaba Aja Keskuse saalis vastsündinute ja nende vanemate pidulik vastuvõtt, mida linnavalitsus korraldab regulaarselt vastsete linnakodanike meelespidamiseks....

Maardu järve supluskoha suplusvee analüüside terviseohutuse hinnang

Terviseameti Põhja Talituse poolt tehtud analüüside andmetel Maardu järve supluskoha ( protokoll ML2017/V64532M ) suplusvesi vastab määratud näitajate osas Vabariigi Valitsuse 03....

Maardus tunnustati parimaid koolilõpetajaid

  Eile toimus Maardu vabaajakeskuses linnapea vastuvõtt parimatele Maardu koolide lõpetajatele. Pidulikule üritusele oli kutsutud 45 koolilõpetajat. Maardu linnavalitsus autasustas...

Uus tänavanimi Maardus

Vastavalt  Kohanimeseadusele ja Vabariigi Valitsuse 08.10. 2015.a määrusele nr 103  „Aadressiandmete süsteem"   tuleb kohanimed ja olemasolevate katastriüksuste lähiaadressid...

Maardu Linnavalitsus teatab Rööpa IA kinnistu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust ja arutelust

Maardu Linnavalitsus teatab Rööpa IA  kinnistu (44603:002:0126) detailplaneeringu (DP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ( KSH)  aruande eelnõu avalikust väljapanekust ja...

Linnas toimub taas konkurss „Maardu kaunis kodu 2017"

  Maardus korraldatakse ka tänavu traditsioonilist konkurssi „Maardu kaunis kodu 2017", mille raames selgitatakse välja ja tunnustatakse Maardu linna kaunimaid eramuid, korterelamuid ja...

Teade Maanteeameti strateegilisest mürakaardist 2017

Maanteeametil on valminud strateegiline mürakaart, mis on avalikustatud Maanteeameti kodulehe aadressil https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk/mura/strateegiline-murakaart-2017 . ...

Maardu Linnavalitsus teatab detailplaneeringute (DP) avalikustamisest

1.  Vana-Narva mnt, Fosforiidi tänava ja Kroodi tänava maaksuste  ning  lähiala DP DP koostamise peamine eesmärk on  planeeringuala suurusega ca 23,8 ha jagamine...

Maardu linna kooliõpilaste 2017. aasta suvevaheaja veetmisest

  2017. aasta suvevaheaja veetmiseks on planeeritud tegevusi mitmesajale õpilasele. Maardu koolide õpilased saavad osaleda kahes linnalaagris ja kolmes õpilasmaleva vahetuses. ...

Maardus korraldatakse erivajadustega inimeste nädal

  Järgmisel nädalal toimuvad Maardus erivajadustega inimestele pühendatud üritused, mille eesmärk on märgata ja väärtustada meie seas elavaid erilisi inimesi ning arutada nende...

Maardus algab ulatuslik teede remont

  Sellel nädalal algab Maardus alfalt- ja kruusateede remont Kallavere ja Muuga linnaosades. Kokku korrastatakse juunis 28 teelõiku üldpindalaga ca 37 400 m2. „Alustame Maardus...

Maardus suurenes kooli mineva lapse toetus

  Tänasel istungil otsustasid Maardu Linnavolikogu saadikud ühehäälselt muuta linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise korda ning kehtestada esmakordselt kooli mineva lapse toetuse...