Uudised ja teated

« Tagasi

Algas registreerimine Maardu õpilasmalevasse

 

Alates 08.03.2017 saab registreerida osalemiseks Maardu Õpilasmaleva 2017 a suvistes tegemistes.  Õpilasmaleva töövahetustes saab osaleda noor alates 13 eluaastast, kes on:

1.     Elanikereigistri järgselt  Maardu linna elanik ja õpib Maardu linna üldhariduskoolis.

2.     Elanikereigistri järgselt  Maardu linna elanik, kuid ei õpi Maardu linna üldhariduskoolis.

3.     Elanikereigistri järgselt ei ole Maardu linna elanik, kuid õpib Maardu linna üldhariduskoolis.

4.     Eelisjärjekorras võetakse Õpilasmalevasse tööle hea õppeedukuse ja käitumisega noored.

Õpilaste registreerimine:

1.     Maardu Gümnaasiumis  Erika Tiganik, et@mgm.ee ,tel.55660159

2.     Maardu Põhikoolis Tatjana Ljubimova, tanja.71@mail.ru ,tel.53481097

3.     Kallavere Keskkoolis Anneli Viigisalu , aviigisalu@gmail.com,tel.53504898

Õpilased, kes elavad Maardu linnas, kuid õpivad teiste kohalike omavalitsuste õppeasutustes, saavad end registreerida tööpäevadel kell 08.00-16.00 telefoninumbril 5566 0159 või emailil et@mgm.ee . Rühma komandör on Erika Tiganik.

Õpilased, kes elavad Muugal, saavad end registreerida tööpäevadel kella 08.00-16.00 telefoninumbril 508 7902 või emailil  pilleriinkelder@hot.ee . Rühmajuht on Pille Riin Kelder.

Registreerimine Maardu Õpilasmalevasse toimub kuni 12.aprillini 2017.a.

Maardu Õpilasmalev tegutseb suvekuudel kolmes vahetuses:

  1. vahetus  07.06.-26.06.2017
  2. vahetus  28.06.-14.07.2017
  3. vahetus  08.08.-24.08.2017

Tööandjaks on sel aastal Linnahoolduse OÜ.

Töid teostatakse Maardus ja Muugal. Rühmajuhid on Maardu koolide pedagoogid, kes on läbinud laagrikasvataja koolituse. Kõik rühmajuhid on läbinud esmaabikoolituse, laagrikasvataja koolituse ja sooritanud vastava eksami Eesti Noorsootöö Keskuses.

Peamised tööd on malevas rohealade puhastamine, kõnniteede äärekivide puhastamine, prahikoristus, teede puhastamine, laste mänguplatside korrastamine, metsapargi koristamine. Käesolevaks hetkeks on koostöös ettevõttega Linnahoolduse OÜ koostatud tööplaan. Kõikide objektide suhtes toimuvad eelnevad kooskõlastamised Maardu kommunaalosakonnaga. Mis puudutab inventari, siis see on meil olemas. Töölepingud ja lapsevanemate nõusolekud on kooskõlastatud Tööinspektsiooniga.

Iga vahetuse eel viiakse läbi tööohutuskoolitus. Iga malevlane kirjutab alla, et ta on tutvunud tööohutusnõuetega. Õpilasmalev on valmis aitama linna ka muudes jõukohastes töödes. Sel aastal on meie deviis:" JA IGA TÖÖ SAAB TEHTUD "

Käesoleval aastal on noorte tunnitasu 2.78€ (sellest summast läheb maha tulumaks).

Õpilasmalev on suur ühendav jõud: noortel on soov, linnal on materiaalsed vahendid, rühmajuhtidel on töökogemus noortega. Suheldes teiste piirkondade õpilasmalevate komandöridega olen avastanud, et Maardu õpilasmalevast teatakse paljudes kohtades. Maardu Õpilasmalev on viimasel viiel aastal olnud Eestis esikolmikus malevale eraldatud raha osas ning osalevate noorte arvu poolest.

Maardu kooliõpilased on hõivatud kasuliku tegevusega ning saavad esimese töökogemuse ning endale taskuraha teenides tekib neil arusaamine, kui raske on tööga raha teenida.Tänu nende tööle on meie linn ilusam ning pärast heakorratöödes osalemist on neil vaevalt soovi loodud ilu rikkuda, lõhkuda ja täis sodida.