Uudised ja teated

« Tagasi

ESF projekt arendab Maardu linna ja Rae valla töölesaamist toetavat koduteenust ja isikliku abistaja teenust

 

Projekti nimetus: Maardu linna ja Rae valla töölesaamist toetava koduteenuse ja isikliku abistaja teenuse arendamine.

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" raames.

Projekti eesmärgiks on Maardu linna ja Rae valla tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ja tööturule sisenemine või tööturul jätkamise toetamine ning tööealiste erivajadustega inimeste toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise suurendamine.

Projekti raames arendatakse Maardu Linnas ja Rae vallas koduteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutamist. Projekti käigus saavad eelnimetatud teenuseid kokku 55 hoolekandeteenuse vajajat ning koolitatakse välja kuni 20 hoolekandeteenust osutavat isikut.

Projekti periood 01.04.2017 – 31.03.2019.

Rahastus: ESF poolse toetusega on projekti kogumaksumus 283 600 eurot.

ESF toetus on  212 2600 eurot ning Maardu linna ja Rae valla omaosalus kokku on 71 340 eurot.