Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu linn rahastab hariduslike erivajadustega laste rehabilitatsiooni kanis- ja hobuteraapia abil

 

Eelmisel nädalal toimus Maardu Põhikoolis toimetulekuklasside avatud uste päev, kus tutvustati kõikidele huvilistele kaasava hariduse põhimõtteid ja töömeetodeid.  

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul väärtustatakse Maardus igaühe individuaalset eripära ja peetakse laste erisusi loomulikeks. „ On väga oluline, et saame pakkuda erilistele lastele õppimisvõimalust stressivabas keskkonnas, kus nad õppivad igapäevaelus vastavalt oma võimetele toime tulema, suhtlema ning täiskasvanuna võimalikult iseseisvalt elama" – sõnas linnapea. „Sellest õppeaastast alates pakume toimetulekuklassi õpilastele lisaks ka regulaarselt kanisteraapiat ja teraapilist ratsutamist, mis on võimsad töömeetodid arenguhäiretega laste rehabilitatsiooniks ja sotsiaalseks adapteerimiseks" - lisas Vladimir Arhipov.

Toimetulekuklassides õpetatakse igat last vastavalt tema puude eripärale ning antakse igaühele võimalus oma võimeid maksimaalselt rakendada. Õpetus on mänguline ja eluline ning toimub praktiliste tegevuste kaudu eripedagoogide, logopeedi ja psühholoogi juhendamisel. Eesti keele õpetamine teise keelena toimub toimetulekuklassides lõimituna teiste ainevaldkondadega, rakendatakse praktilist kõnearendust rütmika, muusikaõpetuse-, elu- ja toimetulekuõppe tundides.

Alates septembrist 2016 osalevad toimetulekuklassi lapsed kaks korda kuus kanisteraapias , mis koer-terapeutide abil parandab eriliste laste koordinatsiooni ja lahendab mitmeid psühholoogilisi ja sotsiaalseid probleeme. Terve 2017 aasta jooksul saavad lapsed kord kuus ratsutada hobustega ning arendada oma füüsilist vastupidavust, tasakaalu ja peenmotoorikat. Hobuteraapia parandab laste enesehinnangut ja usku oma võimetesse, toetab sotsialiseerumist ning arendab kommunikatiivseid oskusi.

Maardus on 1324 raske, sügava või keskmise puudega inimest, nendest  82 on kuni 16-aastased lapsed. 2014 aastal sai Maardu Linnavalitsuse toega  loodud Maardu Puuetega Noorte Päevakeskus, mis pakub arendavat ja jõukohast tegevust loovas ja turvalises keskkonnas raske ja sügava vaimupuudega noortele nende parima võimaliku eneseteostuse saavutamiseks. 

Eelmise aasta septembris rajati Maardus esimene avalik mänguväljak liikumispuuetega lastele ning sellel aastal saab väljak uusi atraktsioone juurde. Lähitulevikus luuakse Maardusse kaasaegne sotsiaalne keskus, mis hakkab pakkuma kvaliteetseid rehabilitatsiooniteenuseid erivajadustega lastele ja eakatele inimestele.