Uudised ja teated

« Tagasi

Maardus lihtsustati sünnitoetuse saamise korda

 

Eilsel Maardu Linnavolikogu istungil võeti vastu määruse„ Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord" muudatused, mis lihtsustavad noortele lapsevanematele sünnitoetuse saamise tingimused.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul tekivad lapse sünni puhul perel  suuremad kulutused ning lapse sünnitoetuse kättesaamise lihtsustamine on väga vajalik samm. „Iga lapse sünd on Maardule väga oluline. Lihtsustamaks noorte vanemate elu tegime linnavolikogule ettepaneku muuta sünnitoetuse tingimuseks leebemaks ning välistada olukorda, et mõned pered jäävad ilma sünnitoetuseta selle tõttu, et mõlemad lapsevanemad ei jõudnud ennast õigel ajal Maardusse registreerida"- sõnas linnapea.

„Nüüd hakatakse määrama sünnitoetus lapse vanemale tingimusel, et vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Maardus vähemalt kuus kuud  ning teine vanem registreeris ennast Maardusse vahetult enne lapse sündi" – lisas Vladimir Arhipov.

Ühekordne lapse sünnitoetus esimese lapse sündimisel on Maardus 384 eurot, teise lapse sündimisel 500 eurot.  Kolmanda ja neljanda lapse sünniga kaasneb toetus summas 1152 eurot  ning viienda ja enama lapse sündimisel 1536 eurot eeldusel, et kõik lapsed on alaealised.

Toetus makstakse välja kahes osas, esimene osa lapse sündimisel ja teine osa lapse aastaseks saamisel tingimusel, et lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik(ud) enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Maardus vähemalt kuus kuud vahetult enne lapse sündi. Laps on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik sünnist alates ja lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel taotlejaga ühel aadressil.

Rohkem infot Maardusse registreerimise kohta saab lingil https://maardu.kovtp.ee/et/elukoha-registreerimine

Määruse muudatused jõustuvad 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.