Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu linna kooliõpilaste 2017. aasta suvevaheaja veetmisest

 

2017. aasta suvevaheaja veetmiseks on planeeritud tegevusi mitmesajale õpilasele. Maardu koolide õpilased saavad osaleda kahes linnalaagris ja kolmes õpilasmaleva vahetuses.

Linnalaagrid on mõeldud noorematele lastele. Oodatud on 1. – 4. klassi õpilased. Läbiviijateks on Maardu Gümnaasium ja Maardu Põhikool. Kõrvale ei ole jäetud ka Kallavere Keskkooli õpilasi, nemadki saavad laagritesse registreeruda. Näiteks on Maardu Gümnaasiumi poolt planeeritud avada 5 rühma, millest osad on eesti- ja osad venekeelsed. Rühmade komplekteerimisel arvestatakse lapse vanuse ja keeleoskusega.

Linnalaagrid toimuvad ajavahemikul 07. – 16. juunini 2017. Tegevust koordineerivad Maardu Gümnaasiumi ja Maardu Põhikooli õpetajad. Registreeruda saab laagrisse 3.05 – 3.06.2017. Kokku on linnalaagrite tegevustega hõivatud 170 õpilast. Laagri osalustasuks on ühe õpilase kohta 25 eurot. Ühe lapse toidurahaks on linnavalitsuse korraldusega kehtestatud 1,6 eurot päevas. Pakutakse nii hommiku- kui ka lõunasööki.  Laagripäev algab 9:00 ja lõpeb 15:00. Igasse päeva jagub huvitavaid sündmuseid. 8 päeva jooksul toimuvad järgnevad tegevused:

  1. Väljasõidud (Stroomi rand ja Kadriorg)
  2. Teatrietendused (koostöös näiteringide ja MTÜ ArtArenaga)
  3. Turvalisuse päeva läbiviimine (koostöös politsei- ja päästeametiga, kiirabiga, liikluskäitumist parandavad tegevused)
  4. Maardu linnaga tutvumine (tutvumine linnas tegutsevate ettevõtete ja asutustega, sh linnavalitsuse ja raamatukoguga)
  5. Õpilaselt õpilastele – meistriklassid (origami, line-tants, erinevad käelised tegevused, liikumine)
  6. Matkad metsaparki

Planeeritud tegevuste täitmine sõltub paljuski ka ilmastikuoludest.

3.-7.juulil ja 31.juuli- 4.augustil toimub Kallavere Keskkooli õpilaste suvekool. Osalejate arv suvekoolis on 24 last vanuses 7-10. Suvekoolipäev algab kell 9 ja kestab orienteeruvalt kella 15-ni. Suvekooli juhendajad: Mare Peterson, Kallavere Keskkooli raamatukogu juhataja Ave-Maria Rapper, Kallavere Keskkooli huvijuht Laagri lõppedes saab iga laps kotiga kaasa nimelise tänukirja laagris osalemise kohta ja omavalmistatud esemed.

Vanematele õpilastele pakutakse sellel suvel võimalust osaleda Maardu Õpilasmaleva töös. Töö toimub kolmes vahetuses:

1. vahetus 07.06 - 26.06

2. vahetus 28.06 - 14.07

3. vahetus 08.08 - 24.08

Maardu Linnavalitsuse poolt koostati eelarve 300 malevlase jaoks. Kõik, kes avaldasid selleks soovi, saavad sel suvel malevas töötada.

Registreerumine Maardu Õpilasmalevasse toimus 08.03.-12. aprillini 2017.

Tööandjaks on sel aastal Linnahoolduse OÜ.

Töid teostatakse Maardus ja Muugal. Rühmajuhid on Maardu koolide pedagoogid, kes on läbinud laagrikasvataja koolituse. Kõik rühmajuhid on läbinud esmaabikoolituse, laagrikasvataja koolituse ja sooritanud vastava eksami Eesti Noorsootöö Keskuses.

Peamised tööd on malevas rohealade puhastamine, kõnniteede äärekivide puhastamine, prahikoristus, teede puhastamine, laste mänguplatside korrastamine, metsapargi koristamine. Käesolevaks hetkeks on koostöös ettevõttega Linnahoolduse OÜ koostatud tööplaan. Kõikide objektide suhtes toimuvad eelnevad kooskõlastamised Maardu kommunaalosakonnaga. Mis puudutab inventari, siis see on meil olemas. Töölepingud ja lapsevanemate nõusolekud on kooskõlastatud Tööinspektsiooniga.

Iga vahetuse eel viiakse läbi tööohutuskoolitus. Iga malevlane kirjutab alla, et ta on tutvunud tööohutusnõuetega. Õpilasmalev on valmis aitama linna ka muudes jõukohastes töödes. Sel aastal on maleva deviis: "JA IGA TÖÖ SAAB TEHTUD" ning töö tunnitasuks on 2.78€.

Õpilasmaleva toetuseks kirjutasime koostöös MTÜ Õppe ja arengukeskus ME–ga Eesti Noorsootöö Keskusele projektitaotluse noorte vaba aja tegevuste toetamiseks. Taotlus on esitatud summas 19500€. Summa sõltub noortemalevasse registreeritud noorte arvust. Taotlusesse on lisatud toetused väljasõitudele, mis on noorte seas väga populaarsed. ENTK eraldab toetust ühe malevlase kohta 5.00€ päevas.

Igas vahetuses on kavandatud Megazone külastus, võistlusmäng Tallinna vanalinnas koos Valgevene noortega, paintball, Rakvere lossi külastus ja väljasõit seiklusparki, ühised tegevused Valevene noortega. Vahetuse lõppedes saab iga malevlane diplomi, jäätise ja mälestuseseme.

Juunis tuleb maleva avamisele tantsurühm JJ-Street ja trummide ansambel, mida juhendab Brasiiliast pärit Francois. Ta on noorte sotsiaalprojekti liider, elab Eestis 2010.aastast ja arendab muusikakunsti. Tantsurühmas JJ Street tantsivad meie malevlaste eakaaslased ning nad esitavad tänavatantsu, mis on noorte seas praegu väga populaarne tantsustiil. Kõik soovijad saavad endast märku anda ja liituda Maardus avatud tänavatantsu treeningrühmadega.

Malevas töötamise kogemus on suur. Mitte alati ei lähe kõik libedalt. Ent nii meie rühmajuhid kui malevlased õpivad ja püüavad olla parimad.

Seega on õpilasmalev ühendav jõud: noortel on soov, linnal on materiaalsed vahendid, rühmajuhtidel on töökogemus noortega. Suheldes teiste piirkondade õpilasmalevate komandöridega olen avastanud, et Maardu õpilasmalevast teatakse paljudes kohtades. Maardu Õpilasmalev on viimasel viiel aastal olnud Eestis esikolmikus malevale eraldatud raha osas ning osalevate noorte arvu poolest. Käesolevaks ajaks oleme saanud Eesti Noorsootöö Keskuselt põhimõttelise vastuse 100% toetuse eraldamise osas, kuid lepingu sõlmimine seisab veel ees.

Linn hindab õpilasmalevat kõrgelt mitmel põhjusel:

-        kooliõpilased on hõivatud kasuliku tegevusega ning saavad esimese töökogemuse ning endale taskuraha teenides tekib neil arusaamine, kui raske on tööga raha teenida.

-        tänu nende tööle on meie linn ilusam ning pärast heakorratöödes osalemist on neil vaevalt soovi loodud ilu rikkuda, lõhkuda ja täis sodida.

-        lapsed saavad lõbusalt ja sisukalt puhata, kuna tänu koostöös MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME-ga kirjutatud projektile on neile ette nähtud erinevad üritused, väljasõidud ja sportlikud tegevused.

Loodame, et lapsed veedavad koolivaheaja lõbusalt, ja mis peaasi, kasulikult.

4.-11.07 on Maardus külas õpilaste delegatsioon Minskist. Noored puhkavad Viiking Tiigrid laagris. Nende jaoks planeeritud laialdane kultuuriprogramm. On kavas külalisi üllatada.

17.07-4.08.2017 on kavas Maardu õpilaste külaskäik Minskisse laagrisse „Borok". Maardu noored puhkavad Valgevenes 18 päeva. Hetkel käib dokumentide vormistamine väljasõiduks.

 

Loodame, et lapsed veedavad koolivaheaja lõbusalt, ja mis peaasi, kasulikult.