Uudised ja teated

« Tagasi

Linnas toimub taas konkurss „Maardu kaunis kodu 2017"

 

Maardus korraldatakse ka tänavu traditsioonilist konkurssi „Maardu kaunis kodu 2017", mille raames selgitatakse välja ja tunnustatakse Maardu linna kaunimaid eramuid, korterelamuid ja ettevõtteid, mis annavad positiivset eeskuju ka teistele Maardu koduomanikele. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. juuli 2017.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on konkursi eesmärgiks kodukultuuri edendamine Maardu linnaruumis. „Me kõik soovime, et linna elukeskkond muutuks kaunimaks ja puhtamaks ning tugevneks kogukonna ühtekuuluvustunne. Selleks, et leida üles Maardu kõige kaunimad objektid vajame ka linnaelanike abi," sõnas linnapea. „Kui olete märganud mõnda ilusat ja omapärast koduaeda, eramut või korterelamut, ühiskondliku hoone/tootmishoone ümbrust või tänavat siis palun andke sellest kindlasti meile teada," lisas Arhipov.

Väärtustamaks oma linna inimeste tööd kodude kaunistamisel ootab Maardu Linnavalitsus elanike ettepanekuid, millised kodud või muud objektid Maardu linnast võiks esitada "Maardu kaunis kodu 2017" konkursile. Ettepanekuid oodatakse 15. juuliks aadressile linnavalitsus@maardu.ee või teisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Konkursile esitatud objektide kohta on vaja lisada kinnistu või hoone täpne postiaadress ja esitaja nimi.

Konkurssi "Maardu kaunis kodu 2017" komisjon vaatab konkursile esitatud  eramud, korterelamud ja ettevõtted üle ja valib nendest välja kaunimad. Hindamisel võetakse arvesse

•   Ehitiste  terviklik väljanägemine, sh fassaad, aknad, välisuksed, rõdud, katused, trepikojad, üldkasutatavad  avalikkusele ligipääsetavad ruumid;

•   haljastus ja heakord (kõnniteede seisund, prügikonteinerid, muruplatsid, lilled, puud, põõsad jne);

•    ehitist täiendavate väikevormide olemasolu (piirded, mänguväljakud, pingid, majanumbrid, lipud jne);

•    kinnistu terviklik ruumimõju (lahenduse idee originaalsus, krundi asukohast tulenevate võimaluste kasutamise oskus

Iga kategooria võitjat autasustatakse septembris toimuval sügislaadal rahalise preemiaga ja konkursi " Maardu kaunis kodu" mälestustahvliga.