Uudised ja teated

« Tagasi

Uus tänavanimi Maardus

Vastavalt  Kohanimeseadusele ja Vabariigi Valitsuse 08.10. 2015.a määrusele nr 103  „Aadressiandmete süsteem"   tuleb kohanimed ja olemasolevate katastriüksuste lähiaadressid viia kooskõlla nimetatud määruses kehtestatud nõuetega.

Saha-Loo teelt algavale idasuunalisele  liikluspinnale (tänavale) on kavas määrata nimeks Saha Loo põik  (skeem nr 1)

Kavandatav tänavanimi määratakse  Maardu Linnavalitsuse korraldusega. Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 22.06.2017 e-posti aadressil riina.liivamagi@maardu.ee või kirjalikult Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, Maardu 74111.