Uudised ja teated

« Tagasi

Tulge kauplema Maardu sügislaadal

Hea ettevõtja!

Maardu Linnavalitsus ja Maardu Kultuuri- ja Infokeskus kutsuvad Teid osalema Maardu sügislaadal. Laat toimub 09.09.2017 kella 10.00-21.00 ja 10.09.2017 kella 10.00-17.00 Kellamäe pargis aadressil Keemikute 40. Eelmised korrad on kaupmeestele olnud edukad ning käesoleval aastal eeldame jätkuvalt laadaliste kõrgendatud huvi. Ühtlasi pakume linnarahvale meelelahutust: kogu päeva jooksul esinevad laval kohalikud eesti, vene, ukraina ja külalisartistid. Kavas on mitmekülgsed kultuuri- ja spordiüritused.

Laadale ootame eelkõige istikute, lilletaimede ja aiakaupadega ning käsitööga kauplevaid ettevõtjaid. Ka kõik muud head mõtted ja soovid on teretulnud.

Laada korraldaja on Maardu Linnavalitsus.

Pöörame Teie tähelepanu, et registreerimine Maardu sügislaadale algab käesoleva informatsiooni ilmumise hetkest Maardu linna kodulehel www.maardu.ee

Linnavalitsus jätab endale õiguse paigutada kauplejaid sektoritesse vastavalt kaubagruppidele ja reaalsete võimalustele.

OSALEMISTINGIMUSED:

1. Laadal on kauplemist lubavaks dokumendiks müügipilet (müügipileti hinda vaata p 9), mille saamiseks tuleb täita taotlus (vormi leiate siit) ning täidetult tagastada Maardu Linnavalitsusele :

aadress Kallasmaa 1, 74111 Maardu
faks 6060701
e-mail kaubandusinspektor@maardu.ee

Müügikoht loetakse broneerituks peale müügikoha sektori ja numbri kooskõlastamist Maardu Linnavalitsuses ning raha peab laekuma kahe tööpäeva jooksul peale kooskõlastamist Maardu Linnavalitsuse arveldusarvele EE141010002031289008 SEB Pangas.

Nimetatud tähtaja jooksul mitte tasumisel kaotab broneering kehtivuse.
Müügikohti broneeritakse alates 07.08.2017 kuni 05.09.2017
Müügikohast loobumisel peale 05.09.2017 osavõtutasu ei tagastata.

2. Laadal osalemiseks on toitlustajatel ning meelelahutusteenuse pakkujatel vajalik eelnevalt võtta ühendust Nikolai Svets`ga telefonil 56466652, kuna tema paigutab neid osalejaid laada sektoritesse (seotud ebastandartsete kohtade, elektri vajadusega jne)

3. Alkohoolsete jookide ja/või tubakatoodete müügi korral peab ettevõtja www.eesti.ee infovärava kaudu esitama elektroonselt majandustegevusteate majandustegevuse registrile, kandes sellega ise vastavad andmed registrisse.

Toiduainetega kauplejatel ja toitlustajatel on teavitamine Veterinaar- ja Toiduametile kohustuslik.

Toidukaupade müüjad ja toitlustajad on kohustatud esitama Harjumaa Veterinaarkeskusele täidetud "Teisaldatava ja/või ajutise toitlustus- ja /või jäemüügiettevõtte majandustegevusteade" e-mailile: info.harju@vet.agri.ee, mille vormi leiate siit:

4. Müügipaviljonid ei tohi olla katkised ja karkassid roostes.

5. Kaubelda võib ainult Teie müügipiletil näidatud kohas (omavoliliselt kohta hõivata või vahetada ei tohi). Kauba müümisel vastutab müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

6. Toitlustajatel palume paigaldada lauad ja toolid umbes 30-le kliendile ning kindlasti ka prügiurnid.

7. Igal müüjal peab olema rinnas nimesilt tema ees- ja perekonnanimega ning firma nimega.

8. Palume hoida oma müügikohas puhtust laada ajal ning koristada see ära ka enne laadalt lahkumist.

9. Müügipileti hinnad kaheks päevaks (Üheks päevaks pileteid ei müüda):

Müügikoht (suurusega kuni 12 m2 ehk kuni 4 jooksvat meetrit)                     55.- eurot

Müügikoht käsitööesemetega, mesindussaaduste ja istikutega kauplejale    35.- eurot

Müügikoha juurde pargitud auto eest                                                              15.- eurot

Müügikoht alkohoolsete jookidega kauplejatele (sh toitlustajale)                    80.- eurot           

Müügipiletile lisandub elektrienergia kasutamise vajadusel:

  • Ühe pistiku kasutamisel (1 faas, 1x10A)      10.- eurot

  • Ühe pistiku kasutamisel (3 faasi, 3x10A)      20.-eurot

Meelelahutusatraktsiooni (batuut, karussell, skyjump, veepall jms) püstitamisel summa otsustatakse elektriarvesti näitude alusel.

Tähelepanu! Laadale eelneval päeval (s.o. 08.09.2017) ja kohapeal maksta soovijad peavad tasuma kahekordse hinna.

Seega kokkuhoiu mõttes on kasulik teha ülekanded varakult.

Müügiplatsi skeem


Kohtumiseni laadal!

 

Info tel: 6060712 E–R Kella 9.00–12.45 ja 14.00-16.45 Maria Gogleva

56466652 Nikolai Švets