Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu keskkoolid saavad kooliaasta alguseks 57 uut sülearvutit


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) toetatud projekti raames saavad Maardu Gümnaasiumi ja Kallavere Keskkooli õpilased 57 uut sülearvutit. Uued arvutid antakse koolidele pidulikult üle 1. septembril toimuvatel kooliaktustel.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul hakkab tänu arvutiparki uuendamisele valdav osa õpetajaid kasutama igapäevase õppeprotsessi juhtimiseks digitaalset töökeskkonda. „Töötame selle nimel, et meie lastel oleksid koolides kõige paremad õppevahendid ja tehniline baas selleks, et kaasajastada õppeprotsessi ja teha koolis õppimise innovaatilisemaks. Eelmistel aastatel me uuendasime arvutiparki Maardu Põhikoolis, nüüd saime soetada uued sülearvutid ka Maardu Gümnaasiumi ja Kallavere Keskkooli õpetajatele ja õpilasitele," sõnas linnapea.

Arvuti kasutamine tunnis võimaldab teha koostööd erinevates gruppides ja õppida paindlikus õpikeskkonnas sh ka väljasool regulaarseid koolitunde. Maardu õpilased ja õpetajad katsetavad koostöös teistega uusi digivahendeid ja alternatiivseid veebikeskkondi ning arendavad nende abil pidevalt oma digipädevusi. Koolides on tagatud õpilaste ja õpetajate oma digiseadmete liidestamine lisaseadmetega (esitlusvahendid, printerid, andurid jms) ning arendatakse pidevalt õpetajate ja tugipersonali oskusi IT-valdkonnas.

HITSA toetusmeetme raames Maardu Linnavalitsusele eraldatud toetus on mõeldud kahe keskkooli digitaristu täiendamiseks. Projekti kogumaksumus on 45 200 eurot, millest HITSA toetus on 38 400 eurot ja Maardu linna omaosalus on 6 800 eurot.