Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus võtab tööle haridusnõuniku

Töö kirjeldus

1. Maardu linna haridusasutuste töö  koordineerimine ning linna ühtse hariduspoliitika kujundamine ja korraldamine.

2. Haridusalaste strateegiadokumentide väljatöötamine, asutuste nõustamine strateegiadokumentide koostamisel;

3. Hariduskorralduslike õigusaktide eelnõude planeerimine ja väljatöötamine, asutuste nõustamine õigusaktide koostamise ja täitmise küsimustes;

4. Lasteaedade ja koolide juhtimise, metoodilise töö, õppe- ja kasvatustegevuse taseme hindamine ja analüüsimine, ettepanekute tegemine parendamiseks ja muutusteks;

5. Maardu linna huvihariduse ja huviringide poliitika väljatöötamine ja elluviimine;

6. Linna lapsevanemate ja õpilaste nõustamine haridusküsimustes, nende avalduste ning asutustes tõstatatud probleemide lahendamine;

Nõudmised kandidaadile

1. Kõrgharidus (pedagoogika, hariduskorraldus, avalik haldus, õigus vms)

2. Eesti keele oskus C1 tasemel  ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.

3. Soovitav on eelnev erialane töökogemus kohaliku omavalitsuse üksuses ja praktilised kogemused haridusvaldkonna korraldamisel või haridusasutuse juhtimisel.

Pakume

  •  võimalusi eneseteostamiseks
  •  stabiilset tööd
  •  koolitusi enesetäiendamiseks
  •  rutiinivaba tööd

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja  CV saata  hiljemalt 20. novembriks 2017  meiliaadressile:  inna.bondarenko@maardu.ee märgusõnaga konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu .

Lisainformatsioon: tel. 6060752, 6060710, või e-post: inna.bondarenko@maardu.ee