Uudised ja teated

« Tagasi

Lennula kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu alusel on kinnistu jagatud 13 maaüksuseks (sihtotstarbega elamumaa 100% ), kuhu on  lubatud püstitada kuni kaks hoonet, millest 1 on üksik- või kaksikelamu (kõrgusega kuni 8,5 m) ja teine kõrvalhoone  (kõrgusega kuni 5 m) ning ehitusalune pind sõltuvalt krundi suurusest on kuni 245m2. Lisaks on moodustatud 1 liiklusmaakrunt juurdepääsutee ja üldmaa tehnorajatiste tarbeks.

Detailplaneeringuga  on võimalik tutvuda  (tööaegadel) 15.12.- 29.12.2017.a. Maardu Linnavalitsuse ruumis 101, Kallasmaa tn 1  Maardus ja linna kodulehel www.maardu.ee

Täiendav info: 60 60 726; 60 60 731

Detailplaneeringu dokumendid