Uudised ja teated

« Tagasi

Maardus tõsteti taas lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide palgamäärad

 

Tänasel Maardu Linnavolikogu istungil toetasid saadikud määrust, mis kehtestab lasteaiaõpetajate uued töötasu alammäärad. Selle otsusega tõusid palgamäärad võrreldes eelmise aastaga ligi 15 % võrra.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi arvamusel on häid pedagooge leida ja hoida väga oluline ning õpetajate töö väärib suuremat väärtustamist. „Koostöös riigiga saime taas tõsta töötasusid meie lasteaedades töötavatele õpetajatele ja tugispetsialistidele. Riik on lasteaiaõpetajate töötasude ühtlustamiseks oma toetusega appi tulnud ning toetab neid omavalitsusi, kes on ise valmis palgatõusu panustama. Et säilitada haridustasemest sõltuv töötasustamise süsteem, otsustasime tõsta palgamäärad kõigil lasteaiaõpetajatel," sõnas linnapea.

Määrusega taotletav eesmärk on lähemate aastate jooksul võrdsustada alushariduse pedagoogide töötasu üldhariduskoolides töötavate pedagoogide töötasuga. Alates 01. jaanuarist 2018 kehtestati Maardu lasteaedade kõrgharidusega õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 1050 eurot kuus. Kesk- või keskeriharidusega õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammääraks on täistööajaga töötamise korral 980 eurot kuus.

Kõrgharidusega õpetajatele ja tugispetsialistidele töötasu alamäära kehtestamisel 1050 euroni tõuseb nende palk keskmiselt 160 euro võrra. Kesk- ja keskeriharidusega õpetajatele ja tugispetsialistidele töötasu alamäära kehtestamisel 980 euroni tõuseb nende palk keskmiselt 140 euro võrra. Kokku tõuseb töötasu alates 1. jaanuarist 2018 92 pedagoogil.

Palgamäärade tõusu katmiseks on linnaeelarvesse planeeritud ca 212 000 eurot, millest 67% kompenseeritakse Maardu linnale riigieelarvest.