Uudised ja teated

« Tagasi

Maardus tõsteti matusetoetust 250 euroni

 

Eilsel Maardu Linnavolikogu istungil toetasid saadikud Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmist, millega tõsteti Maardu linnas makstavat matusetoetust 150 eurolt 250 euroni.

„Vabariigi valitsus taastas 250 euro suuruse riikliku matusetoetuse ning kui seni said riiklikku matusetoetust taotleda vaid toimetulekuraskustes isikud, siis alates 2018. aastast on see mõeldud kõigile. See on kahtlemata oluline samm selleks, et aidata inimesi lähedase matuse korraldamise kulude katmisel," kommenteeris volikogu otsust Maardu abilinnapea Anastassia Valuzina.

Vahendid matusetoetuse maksmiseks eraldatakse tasandusfondi kaudu kohalike omavalitsuste eelarvesse. Riigieelarvest eraldatakse Maardu linnale 2018. aastaks vahendeid 42 771 euro ulatuses. Arvestuslikult jätkub sellest matusetoetuste maksmiseks 171 korraks. 2017. aastal maksis Maardu Linnavalitsus matustoetust 154 korral.

Ühekordset matusetoetust makstakse matust korraldavale inimesele Maardu linna elaniku surma korral juhul, kui lahkunu oli Maardu linna elanik vähemalt 6 viimast kuud. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Maardu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonnale taotluse, milles märgib oma nime, elukoha aadressi ja arvelduskonto numbri ning surmatunnistuse koos kulude kandmist tõendatavate dokumentidega. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul alates surmakuupäevast. Alates 1. jaanuarist 2018  on toetuse määraks 250 eurot.