Uudised ja teated

« Tagasi

Maardulased kinkisid Maardu Põhikooli toimetuleklasside õpilastele interaktiivse tahvli

 

Eelmise aasta detsembris Maardu Linnavalitsuse korraldatud heategevusliku kampaania raames sai maardulaste, kohalike ettevõttete ja kodanikuühenduste jõududega kogutud 3470 eurot.  Neid vahendeid kasutati  Maardu Põhikooli toimetulekuklasside erivajadustega õpilastele interaktiivse tahvli komplekti soetamiseks.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on üks linna prioriteetidest tagada kõigile lastele võrdsed võimalused hariduse saamiseks. „Maardus elab 111 kuni 16-aastast erivajadustega last ning nende arv kasvab iga aastaga. Tähtis on aidata kooli õppeprotsessi korraldamisel, et erilistel lastel oleks huvi ja motivatsioon õppida, sest tänu sellele saavad nad tulevikus võimaluse iseseisvalt elada ja ennast teostada", arvab linnapea. Vladimir Arhipov märkis, et Maardu elanike aktiivne osalus heategevuskampaanias näitab, et inimesed hoolivad üksteisest ja on valmis toetama neid, kes vajab abi.

Tahvel on visuaalselt atraktiivne puutetundlik ekraan, mis annab võimaluse objekte tahvlil liigutada, grupeerida ning mängida õppemänge. Interaktiivse tahvli õppeprotsessis kasutamine kaasab inimese peamisi sensoorseid funktsioone – nägemis-, kuulmis- ja puutetundlikkuse funktsiooni. Interaktiivne tahvel võimaldab esitleda dünaamilisi tunde, kirjutada märkmeid digitaalse tindiga ja salvestada oma töö. Tahvli tarkvara võimaldab õpetajal luua erinevaid õpitegevusi arvestades eriliste õpilaste võimalusi ja õppevajadusi ning üles ehitada oma tunni materjali, lisades linke veebilehtedele ja videotele, eelnevalt olemasolevatele esitlustele ning dokumentidele ja tahvli tarkvaraga loodud interaktiivsetele harjutustele.

Maardu Põhikooli toimetulekuklassis õpetatakse igat last vastavalt tema puude eripärale ning antakse igaühele võimalus oma võimeid maksimaalselt rakendada. Õpetus on mänguline ja eluline ning toimub praktiliste tegevuste kaudu eripedagoogide, logopeedi ja psühholoogi juhendamisel. Eesti keele õpetamine teise keelena toimub toimetulekuklassides lõimituna teiste ainevaldkondadega, rakendatakse praktilist kõnearendust rütmika, muusikaõpetuse-, elu- ja toimetulekuõppe tundides.

Täname kõiki heategevuskampaanias osalenud Maardu elanikke, ettevõtteid AS Technomar & Adrem, AS Maardu Raudtee ja kodanikuühendust MTÜ Õige Suund.