Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 muutmise eelnõu

 

Maardu linnavolikogu 30.09.2014  määrusega nr 19 kinnitatud Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 muutmise eelnõu

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 , § 37 lg 1, lg 2 p 4,  § 372 ,  Maardu linna põhimääruse § 52 lg 3 ja 4 ning Maardu Linnavalitsuse 13.03.2018.a protokollilisest otsusest nr 17

§ 1. Muuta Maardu linnavolikogu 30.09.2014 määrusega nr 19 kinnitatud Maardu linna arengukava p 6.1.2.2.1. ja sõnastada see järgmiselt:

6.1.2.2.1. Säilitada Maardu linnas üldhariduskoolid vähemalt  keskhariduse tasemel.

§2. Muuta Maardu linnavolikogu 30.09.2014 määrusega nr 19 kinnitatud Maardu linna arengukava p 6.1.1.2.7. ja sõnastada see järgmiselt:

6.1.1.2.7. Lasteaed Rõõm katuse renoveerimine ja fassaadi soojustamine.

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

PROTOKOLLILINE OTSUS

EELNÕU