Uudised ja teated

« Tagasi

Muuga Lasteaed otsib töötajaid

 

Eesti õppekeelega Muuga Lasteaed võtab konkursi korras tööle:

 

1. Rühmaõpetajad - koormusega 1,0

2. Muusikaõpetaja - koormusega 0,5

3. Logopeed  - koormusega 0,5

 

Lasteaiaõpetaja tööülesanded:

-õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine

-lapse arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine

-aktiivsete õppe - ja loovust toetavate meetodite rakendamine

-pidulike ja traditsiooniliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine

-lapsevanemate, kolleegide, tugispetsialistide ja teiste huvigruppidega koostöö tegemine,

- tööalase dokumentatsiooni korrashoidmine.

Logopeedi tööülesanded:

-lapse kõne arengu taseme hindamine ja kõnepuuete väljaselgitamine (diagnostika)

-kõnepuuete ennetamine (preventsioon) ja kõneravi vajavate laste üle arvestuse pidamine

-logopeedilise töö planeerimine, läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine

-õpikeskkonna kujundamine (kõneravitegevuste ettevalmistamine, õppemetoodilise materjali valik ja valmistamine

-kõnepuudega lapse, lastevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine.

-logopeedi tööalase dokumentatsiooni korrashoidmine

Muusikaõpetaja tööülesanded:

- laste muusikaalase õppe – ja kasvatustegevuse läbiviimine vastavalt Muuga Lasteaia õppekavale

- pidulike ja traditsiooniliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine

-lapse arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine

- koostöö lapsevanemate, kolleegide, tugispetsialistide ja teiste huvigruppidega

- tööalase dokumentatsiooni korrashoidmine.

Pakume kaasaegseid töötingimusi, arengu- ja koolitusvõimalusi. Orienteeruv tööle asumise aeg 15.august 2018. a.

Sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 20.04.2018 digiallkirjastatult aadressile: muuga.lasteaed@gmail.com

Täiendav info direktor Liia Tuvikult  telefonil 51902130, e-post: muuga.lasteaed@gmail.com

Kodulehekülg: http://muuga-la.blogspot.com.ee/