Uudised ja teated

« Tagasi

Toetused paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele emadepäeva ja õppeaasta lõppemise puhul

 

Seoses saabuva emadepäevaga ja õppeaasta lõppemisega otsustas Maardu Linnavalitsus maksta rahalisi toetusi oma eelarvest alljärgnevalt:

Paljulapselistele peredele (3- ja enamalapselised pered) – 20 eurot igale lapsele (ühe avalduse alusel).

Vähekindlustatud peredele (avalduse ja sissetuleku tõendi alusel) – 50 eurot kuni  90 eurot.

Hüvitada alates 50% kuni 100% laagri soodustuusikute maksumusest  vähekindlustatud peredele.

Maksta rahalist toetust endistele alaealistele fašismivangidele ja teisest maailmasõjast osavõtnutele 70.- eurot.

Digiallkirjastatud avaldus saadetakse emailile linnavalitsus@maardu.ee 

Avaldus saab täita ka paberkandjal ning tuua see sotsiaalosakonda.

Lisainfo tel 6060732