Uudised ja teated

« Tagasi

Puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks avati Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme esimene taotlusvoor

Maardu Linnavalitsus annab teada, et avatud on esimene taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks aastani 2023. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Taotlusvoor tuleneb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine „

Projekti raames toetatakse sügava ja raske puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist: liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; hügieenitoimingute parandamiseks; köögitoimingute parandamiseks. 

Projekti raames toetatakse 2018 aastal kuni 5 puudega Maardu linna elaniku eluruumi kohandamist. Taotlusvoorusid avatakse igal aastal kuni aastani 2023 või kuni Maardu linnale määratud kohanduste arvu või toetussumma täitumiseni.

Projekti kaudu toetuse taotlemiseks  esimesest taotlusvoorust :

  1. Esitada taotlus 13.maiks  aadressil: sao@maardu.ee või  Kallasmaa 1, Maardu. Blanketi saab alla laadida lingil
  2. Sotsiaalabiamet kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning pärast seda toimub kodukülastus.
  3. Projekti tingimustele vastavaks tunnistatud taotlusele võtab taotleja pädeva ehitusettevõtte hinnapakkumise ja esitab Maardu Linnavalitsusele  hiljemalt 01.06.2018. Linnavalitsus võib nõuda lisadokumente ja pakkumisi.
  4. Maardu Linnavalitsuse esitab koondtaotluse Rahandusministeeriumile hiljemalt 15.06.2018.
  5. Taotluse rahastamise otsuse alusel teostab tellija kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele.

Sotsiaalministeeriumi määrus „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

 

Lisainformatsioon : tel 6060720, 6057318,  e-mail: reet.aljas@maardu.ee