Uudised ja teated

« Tagasi

Eesti Õigusbüroo OÜ pakub Eestis tasuta õigusabi

 

Eesti Õigusbüroo OÜ koostöös Justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta õigusabi. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud keskmise brutosissetuleku 1,5-kordsele määrale (s.o alla 1906 euro).

Õigusabi osutatakse füüsilistele isikutele väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides: konsultatsiooni telefoni teel, kontoris, veebis, e-kirja teel; dokumentide koostamine (lepingud, nõudekirjad, kirjadele vastamine); esindamine ametiasutustes ja kohtutes. Üksikud valdkonnad, milles Eesti Õigusbüroo tasuta õigusabi ei osutata, on leitavad siit.

Õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot omaosalustasu.

Lepingu sõlminud kliendil on õigus saada juristi abi kokku 15 tundi, millest:

  • 2 esimest tundi on kliendile tasuta;

  • 3 järgmist tundi tuleb kliendil tasuda 50% tunnihinnast (s.o 20 eurot); 

  • 10 järgmist tundi 100% tunnihinnast (s.o 40 eurot).

Õigusnõustamise teenust pakutakse veebi vahendusel ja 15-s nõustamiskohas üle Eesti, Tallinnas aadressil Endla 15 (III korrus).

Lisainformatsioon ja eelregistreerimine:
Eesti Õigusbüroo klienditeenindus telefonil +372 6 880 400 või e-kirja teel abi@juristaitab.ee
Avatud E - R kell 9 :00 - 17:00 

https://www.juristaitab.ee/