Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus teatab: Kaldase tee 3 ja Paevälja tänava kinnistute detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Maardu Linnavalitsus teatab:

Kaldase tee 3 ja Paevälja tänava  kinnistute detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Kaldase tee 3 ja Paevälja tänava  kinnistute detailplaneering algatati Maardu Linnavolikogu 21.09.2017.a.otsusega nr 286.  Planeeringu peamiseks  eesmärgiks oli olemasoleva logistikakeskuse laiendamine. Laiendamise tarbeks oli vajalik kinnistud liita üheks äri-ja tootmismaa krundiks ning määrata ehitusõigus lao-ja tootmishoonete püstitamiseks.

Planeeringu ala, mis on suurusega ca 7,3 ha, hõlmab vähesel määral elamumaid, mistõttu detailplaneeringu alusel tehakse ettepanek Maardu linna üldplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Koostatud detailplaneeringu alusel on 11 kinnistut liidetud üheks maaüksuseks, mille sihtotstarve on tootmismaa 80% / ärimaa 20%. Moodustatud krundile on lubatud püstitada kuni 7 hoonet, mille kõrgus on kuni 14,0 m (2 korrust) ja ehitusalune pind kuni 25 500m2.

 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 13.07.2018 - 13.08.2018 Maardu Linnavalitsuses Kallasmaa tn 1, tuba 101 tööaegadel ja SIIN

Ettepanekud muudatuste ja paranduste kohta on võimalik esitada aadressil  info@maardu.ee  kuni 13.08.2018.a.

 

Täiendav info

60 60 726; 60 60 731