Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus teatab: Kaldase tee 3 ja Paevälja tänava kinnistute detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Kaldase tee 3 ja Paevälja tänava  kinnistute detailplaneering algatati Maardu Linnavolikogu 21.09.2017.a.otsusega nr 286.  Planeeringu koostamise peamine eesmärk oli olemasoleva logistikakeskuse laiendamine.

Laiendamise tarbeks haarati planeeringuala koosseisu, mille suurus on 7,1 ha, Paevälja tänava hoonestamata elamukrundid.  

Koostatud detailplaneeringu alusel tehakse ettepanek elamukruntide sihtotstarvete muutmiseks, mis tähendab kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut osaliselt.

Detailplaneeringu alusel on planeeringualal asuvad kinnistud liidetud üheks äri/tootmismaa sihtotstarbega krundiks, millele on lubatud püstitada kuni 7 hoonet, mille kõrgus on kuni 14,0 m (2 korrust) ja ehitusalune pind kuni 25 500m2.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 24.09.2018 - 25.10.2018 Maardu Linnavalitsuses Kallasmaa tn 1,  tuba 101 tööaegadel ja www.maardu.ee - SIIN

 

Ettepanekud muudatuste ja paranduste kohta on võimalik esitada aadressil  info@maardu.ee  kuni 25.10.2018.a.

 

Täiendav info

60 60 726; 60 60 731