Uudised ja teated

« Tagasi

Täna tähistab Maardu omavalitsemise 27. aastapäeva

 

7. novembril tähistab Maardu linn omavalitsuse staatuse saamise 27. aastapäeva. Tähtpäeva puhul toimus Maardu Vaba Aja Keskuses täna pidulik üritus, kus tänati väärikaid maardulasi nende panuse eest linna arengusse.

Linnapea Vladimir Arhipovi sõnul said Maardu elanikud just 27 aastat tagasi õiguse linna elu iseseisvalt juhtida, planeerida linna tulevikku ja arendada kõiki linnaelu sfääre. „Selle aja jooksul on Maardu teinud läbi põhjalikud muutused paremuse poole - Maardut võib õigusega nimetada kaasaegseks Euroopa linnaks, millel on suured võimalused edasi areneda. Selline areng on toimunud suuresti tänu linna aktiivsetele kodanikele, kes on Maardu õitsengusse suure panuse andnud. Seepärast on 7. november oluline kuupäev meie kõigi jaoks, pidupäev nendele maardulastele, kes armastavad siiralt oma linna ja osalevad aktiivselt linna elus. Soovin kõigile linlastele head ja meeleolukat omavalitsuse staatuse saamise päeva!", sõnas ta.

Linnapea arvamusel on oluline, et kõik teenused, mida Eestimaa erinevates linnades osutatakse, oleksid kvaliteetsed ja kättesaadavad kõigile inimestele. „Et seda oleks võimalik ellu viia, on oluline, et kõik kohalikud omavalitsused oleksid jätkusuutlikud, et neil oleks tugev finantsiline baas ja professionaalsed töötajad ning et nad teaksid, mida inimestele vaja on. Arusaadavalt kaasneb sellega ka suur linna vastutus kohaliku elu korraldamisel ja elanikele kõigi vajalike teenuste tagamisel -  seda vastavalt oma võimalustele. Kindlasti on jätkuvalt eesmärgiks jagada linnas veelgi rohkem teenuseid, meelitada siia uusi investeeringuid ja luua uusi töökohti", kinnitas Vladimir Arhipov.

Linnapea sõnul võiks täna iga maardulane end uhkusega nimetada oma linna patrioodiks. Nende aastatega on Maardu näidanud oma võimekust heaperemehelikult majandada ja end jätkusuutlikult arendada. Linna infrastruktuur on pidevalt täiustatud, ehitatud on kergliiklusteid ja rajatud parke ja kaasaegsed mänguväljakud. Oluline on, et Maardus on suurepärased tingimused laste ja noorte jaoks, siin pööratakse suurt tähelepanu spordi arendamisele ja vaba aja veetmise võimaluste loomisele. Samuti toetatakse veteranide organisatsioone, rahvuskultuuri ja puuetega inimeste ühendusi, hoolitsetakse vähekindlustatud perede ja eakate inimeste eest. „On märgata, et me oleme üksteise suhtes muutunud hoolivamaks, sallivamaks ja osavõtlikumaks, see on küpsuse märk" , lisas linnapea Arhipov.

Sel aastal tänukirju said Riina Proffen, Zoja Lonskaja, Jelena Jegorova, Lia Dinovskaja, Natalia Butšinskaja, Tatjana Jerjomina, Vassili Muhhin, Emilia Markova, Jelena Uglova, Ave-Maria Rapper, Terje Sullakatko, Aleksei Jušinski, Valentina Trofimenko ja Inga Zaveruhha. Teenetemärgi kavalerid on tänavu Inna Pajula ja Aili Lillemaa.

17. juulil 1980 a. omistati Maardu alevile linna nimetus, kuid säilis alluvus Tallinna Mererajoonile. 7. novembril 1991 allkirjastas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel seadluse Maardule iseseisva omavalitsuse staatuse andmise kohta.