Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Muuga Lasteaia direktori ametikohale

TÖÖ KIRJELDUS

·       lasteaia kasvatus-, õppe-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevuse juhtimine koostöös hoolekoguga

·       lasteaia toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile;

·       lasteaia  üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise tagamine

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

·       magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

·       eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;

·       juhtimiskompetentsus organisatsiooni arengu ja innovatsiooni juhtimise, laste füüsilise keskkonna ja arengu toetamise, meeskonna- ja enesejuhtimise, ressursside juhtimise vallas;

·       vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

·       hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus;

·       õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;

·       ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus;

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

·       kirjalik avaldus

·       elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik

·       ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

·       kandidaadi tegevuskava haridusasutuse juhina

·       muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja  CV saata  hiljemalt 10. jaanuariks 2019 meiliaadressile:  vaido.niinesalu@maardu.ee märgusõnaga konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon: tel. 6060748, e-post: vaido.niinesalu@maardu.ee