Uudised ja teated

« Tagasi

MAARDU LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI MEEDIASPETSIALISTI AMETIKOHALE

Otsime aktiivset ja loomingulist inimest, kes oskab otsida ja analüüsida infot ning edastada seda arusaadaval ja atraktiivsel moel. 

See väljakutse on mõeldud Sinule, kui Sul on :

·         Kõrgharidus ja ajakirjaniku- või suhtekorraldustöö kogemus;

·         Eesti ja vene keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kesktasemel;

·         oskus kirjutada ladusaid ja huvitavaid tekste, pikemaid artikleid ning toimetada sõnumeid, artikleid, trükiseid ja väljaandeid;

·         kogemus sotsiaalmeedia vallas;

·         suhtlemis- ja väljendusoskus, kohusetunne ja efektiivse ajakasutuse oskus;

·         asjalikkus ja initsiatiivikus, hea stressitaluvus ja võime teha mitut asja korraga;

·         kasuks tuleb fotografeerimise oskus ja Adobe Photoshop programmi kasutamise kogemus.

 

Tööülesanded:

·         Pressiteadete ning muude teabekanalites avaldamiseks mõeldud materjalide koostamine eesti ja vene keeles (vajadusel ka inglise keeles);

·         meedikampaaniate ja avalikkuse kaasamise alaste tegevuste korraldamine ja koordineerimine;

·         Maardu linna elu kajastava venekeelse ja eestikeelse meedia monitoorimine ja meediakajastuse analüüsimine;

·         linnavalitsuse kodulehe uudiste toimetamine ja meediaprojektide tootmise korraldamine;

·         infotrükiste ettevalmistamine ja toimetamine;

·         Linna välissuhete strateegia kujundamine ning sellest tuleneva tegevuskava realiseerimise korraldamine;

·         linna olulisemate sündmuste fotojäädvustamise korraldamine ja fotoarhiivi haldamine.

Omalt poolt pakume:

·         avalike suhete osakonna töökat ja mõnusa läbisaamisega meeskonda;

·         huvitavat töövaldkonda ja põnevaid väljakutseid;

·         35 päeva puhkust;

·         arenguvõimalusi ja täiendusõpet;

·         stabiilset ja konkurentsivõimelist sissetulekut.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia, CV ja motivatsioonikiri  saata  hiljemalt 08. aprilliks 2019 digiallkirjastatult meiliaadressile:  inna.bondarenko@maardu.ee märgusõnaga konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.
Lisainformatsioon: tel. 6060 710, e-post: inna.bondarenko@maardu.ee