Uudised ja teated

« Tagasi

Komplektne 500kW konteinerkatlamaja koos korstna ja mahutiga võõrandamise suulise enampakkumise tingimused

1. Vastavalt Maardu Linnavalitsuse 02.04.2019.a  korraldusele nr 236 võõrandatakse komplektne 500kW  konteinerkatlamaja koos korstna ja mahutiga suulise enampakkumise teel . Enampakkumise läbiviija on Maardu Linnavalitsuse moodustatud  komisjon.

2.Suuline enampakkumine viiakse läbi vastavalt Maardu Linnavolikogu 31.01.2006.a määrusega nr 92 kinnitatud „Maardu linnavara valitsemise kord".

3.Suulise enampakkumise (konteinerkatlamaja)  alghind on 10 500.-€. Enampakkumise samm on  50.-.€

4. Suulise enampakkumise osavõtutasu on 105.-€ ja tagatisraha  1 050.-€

Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda Maardu Linnavalitsuse arvelduskontole EE141010002031289008 SEB Pangas enne enampakkumise toimumist.

5.Osavõtutasu ei tagastata. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitnud isiku ettemaksuks. Ülejäänud enampakkumisest osa võtnud isikutele tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kohta protokolli koostamist.

6. Suuline enampakkumine toimub 25.04.2019.a kell 10.00 Maardu Linnavalitsuse nõupidamise ruumis Maardus, Kallasmaa tn 1, teisel korrusel.

7. Suulisel enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise komisjonile järgmised dokumendid:

- isikut tõendavat dokumendid;

- esindusõigust  tõendavad dokumendid (vajadusel);

- originaal maksedokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

8. Suulisest enampakkumisest osa võtta soovivad isikud registreeritakse. Pakkujana registreeritud isikud annavad allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest.

9. Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma vara müügihinna kahekümne päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse  kättesaamist.

10. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks enampakkumise tulemuste kinnitamise teates näidatud kohta. Müügileping sõlmitakse hiljemalt ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest.

11.Enampakkumise võitja kohustub, ühe kuu jooksul konteinerkatlamaja lahti monteerida ja teisaldada.

12. Müügihinna mittetasumise korral, samuti lepingu sõlmimisele mitteilmumise korral, kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda müügilepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

13. Kui enampakkumise võitja täidab punktides 9, 10  ja 11 esitatud nõuded, arvatakse tagatisraha müügihinna hulka.

14. Vara iseloomustava materjaliga on võimalik tutvuda Kallasmaa 1, konteinerkatlamajaga saab kohapeal tutvuda 25.04.2019 kell 10.00.

Lisainfo 6060740,  või e-post sergei.petrov@maardu.ee