Uudised ja teated

« Tagasi

Euroopa Parlamendi valimised 2019 - valija meelespea


Kandidaadid

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Hääletamisõigus

Euroopa Parlamendi valimistel saab hääletada inimene, kes:

  • on Eesti Vabariigi kodanik
  • on hiljemalt valimispäevaks saanud 18-aastaseks
  • ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud
  • ei ole kohtus süüdi mõistetud ega kanna vanglakaristust
  • alaliselt Eestis elav ja selleks soovi avaldanud teise Euroopa Liidu riigi kodanik

Eelhääletamise õigus on valijate nimekirjas oleval valijal, kes eelhääletamise päeval on vähemalt 18-aastane. Kui valija on küll valijate nimekirjas, kuid on eelhääletamise päeval 17-aastane, ta veel hääletada ei saa.

Valijakaart

Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja.

Kui paberil valijakaart ei ole 15. päevaks enne valimispäeva kohale jõudnud, tuleks selgituse saamiseks pöörduda elukohajärgse valla- või linnavalitsuse (Maardu Linnavalitsuse) registripidaja poole. 

Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valijakaart. Valijakaart saadetakse kodanikuportaalis määratud (edasti suunatud) elektronposti aadressile. Paberil valijakaarti elektroonilise valijakaardi saanud valijale ei saadeta.

Jaoskonnad

Maardus on 3 valimisjaoskonda. Valimisjaoskondade hääletamisruumid asuvad:
1) valimisjaoskond nr 1 - Ringi tn 64 (Maardu Gümnaasium); tel 54110035
2) valimisjaoskond nr 2 - Keemikute tn 19 (Maardu Kunstide Kool); tel 54110036
3) valimisjaoskond nr 3 - Keemikute tn 12b (Maardu Vaba Aja Keskus); tel 54110037

Iga valija saab kontrollida, kuhu minna hääletama siin: https://valimised.rahvastikuregister.ee/ 

 

Eelhääletamine

16.-19.05.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas.

20.-22.05.2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades.

16.-22.05.2019 toimub elektrooniline hääletamine.

 

E-hääletamine

Elektrooniline hääletamine toimub eelhääletamise päevadel ööpäevaringselt. E-hääletamine algab 16.05.2019 kell 9.00 ja 22.05.2019 kell 18.00. Valimispäeval elektrooniliselt hääletada ei saa. E-hääletamise alustamiseks tuleb minna valimiste veebi avalehele.

Valijarakendused avaldatakse vahetult enne e-hääletamise algust valimiste veebi avalehel koos e-hääletamiseks vajaliku infoga ja viidetega.

E-hääletamiseks on vajalik ID-kaart või mobiil-ID ja arvuti. Nutiseadmega e-hääletada ei saa. Pikema kirjelduse leiab menüüst Nõuded valijale ja arvutile. Elektroonilist valijakaarti e-hääletamiseks vaja ei ole.

Valimispäeval e-häält muuta ei saa.

 

Valimispäeval, 26. mail

Euroopa parlamendi valimised toimuvad 26. mail 2019 kella 920. Sel päeval saab hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valija saab terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu valimispäeval ka kodus hääletada.

Kodus hääletamise soovi korral tuleb esitada taotlus. Taotluse võib esitada Maardu Linnavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile kuni 26. maini 2019 (kella 14ni) või telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile 26. mail 2019 kella 9–14.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

  • valija nime;
  • valija isikukoodi;
  • valija aadressi;
  • valija telefoninumbrit;
  • kodus hääletamise põhjust.

Maardu valijate 2019. aastal Euroopa Parlamendi valimisel antud häälte ülelugemine toimub 27. mail 2019 Maardu Linnavalitsuse hoones aadressil Kallasmaa 1 algusega kell 10.00 (istungite saalis, II korrus).