Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus teatab Orumetsa tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest

Orumetsa tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering võeti vastu Maardu Linnavalitsuse 25.06.2019 korraldusega nr 484. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli Orumetsa tn 8 ühiskondlike ehitiste maa kinnistu jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguse andmine moodustatavatele kruntidele ühiskondlike hoonete jaoks. Lisaks on lahendatud hoonestusala piiritlemine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste varustuse ning asukoha määramine ja parkimiskorralduse lahendamine.

Orumetsa tänava poolsele krundile on kavandatud kahe täiskorruse ning ühe poolkorrusega ehitusmaht ehitisealuse pinnaga kuni 320 m2. Hoone maht on võrreldav kõrvalolevate Orumetsa tn 6 ja Orumetsa tn 10 hoonetega. Sissepääs krundile on kavandatud Orumetsa tänava poolt.

Orumetsa tn 8 jagamise teel saadud Kallasmaa tänava poolsele krundile on planeeritud perspektiivne kuni kolmekorruseline ehitusmaht ehitisealuse pinnaga kuni 600 m2. Hoone kõrguse ja mahu määramisel on arvestatud Kallasmaa tn 18 ja Kallasmaa tn 20 hoonetega.

Planeeringualasse on kaasatud ka Kallasmaa tn 20a maaüksus, mis jääb edaspidi haljasalaks koos ligipääsutee ning perspektiivsete parkimiskohtadega ühiskondliku hoone tarbeks.  

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda (tööaegadel) 05.07- 18.07.2019 Maardu Linnavalitsuse ruumis 101, Kallasmaa tn 1  Maardus ja/või  www.maardu.ee

Täiendav info 60 60 726; 60 60 731

Detailplaneeringu materjalid