Uudised ja teated

« Tagasi

Linna juhtkond arutas Eesti Töötukassaga koostöövõimalusi

 

Täna kohtus Maardu juhtkond Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna esindajatega, et arutada töötuse hetkeseisu Maardus ja käsitleda tuleviku arenguid  töövõime reformi valguses.

Vaatamata sellele, et töötute protsent linnas on väiksem kui  Eesti keskmine, on Maardus valdkondi, mis vajaksid süsteemsemat lähenemist ning Töötukassa ja omavalitsuse koostööd.

Nendeks on pikaajaliste töötute aktiviseerimine, töövõime hindamine, inimeste informeerimine pakutavatest teenustest, kohalike ettevõtjate kaasamine ja noorte inimeste nõustamine koolides.