Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu linnapea pöördumine Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul

Head maardulased!

Eesti riik saab homme 99 aasta vanuseks.

Väärikasse ikka jõudnud Eesti on saanud olulise koha meie kõigi südametes. Sõltumata emakeelest ja rahvusest peab suurem osa siin elavatest inimestest Eestit oma kodumaaks. Oleme koos seda riiki ehitanud ja seisame koos  ühiste väärtuste eest, mis tagavad Eesti riigi püsimist.

Meil on vedanud elada rahulikul ajal ja nautida  vabadust, mis on meie põhiväärtuseks. Vabadus tähendab ka muuhulgas inimeste põhiõiguste kaitset- õigust mõtte- ja sõnavabadusele, õigust võrdsusele ja õiglasele kohtlemisele, õigust  vabadele valimistele ja õigusriigi põhimõtete järgimist. Vabadus on eelduseks, et Eesti riik ja rahvas saaks kesta, et meie keel, kultuur ja traditsioonid säiliksid. Vabadus võimaldab ka avatust, suuremat kaasamist ja otsuste läbipaistvust.

Suure vabadusega kaasneb aga ka suur vastutus. Eelkõige vastutus olla hea ja truu kodanik oma riigile oma valikutes, otsustes ja mõttelaadis. Julgeda oma arvamust konstruktiivselt avaldama ja maailma asju arutama.  Meie vastutus on arendada kogukonda, kus esikohal on hoolivus, erisuste arvestamine ja kodanikuaktiivsuse tunnustamine. Soovin, et teie peredes oleks üksteisemõistmist, kodusoojust, üksteise ärakuulamist  ja kõikide pereliikmete vajadustega arvestamist. Just sellistes peredes kasvavad head kodanikud.  Just sellist Eestit me soovime.

Oleme kõik meie passide värvist hoolimata Eesti kodanikud, kes tunnevad huvi riigis toimuva vastu ning soovivad Eestile õitsengut. Mul on hea meel selle üle, et Maardus on alati olnud tugev kogukonnatunne – siiralt loodan, et see jääks nii ka edaspidi.

Üksteise mõistmisest, koostööst ja hoolivusest saab kokku üks suur ja tugev Eesti, millel on suur tulevik.

Head Eesti Vabariigi aastapäeva teile, kallid maardulased!

 

Vladimir Arhipov

Maardu linnapea