Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus teatab detailplaneeringute (DP) avalikustamisest

1.  Vana-Narva mnt, Fosforiidi tänava ja Kroodi tänava maaksuste  ning  lähiala DP

DP koostamise peamine eesmärk on  planeeringuala suurusega ca 23,8 ha jagamine tänavate maa-aladeks, liikluskorralduse ja servituutide määramine.  Planeeringu alusel on moodustatud 20 liiklusmaa-krunti, kuhu  hoonestada  ei ole lubatud.

DP lahendustega paberkandjal  on võimalik tutvuda ajavahemikul 06.06. – 19.06.2017.a. Maardu     Linnavalitsuse ruumis 101 (Kallasmaa 1, Maardu) tööpäeviti 9.00-13.00 ja 14.00-16.00 ning digikujul SIIN

2. Ringi tn 64a kinnistu ning lähiala DP

DP koostamise peamine eesmärk on kinnistule suurusega 9752 m2 ehitusõiguse määramine kuni kahe korruselamu  püstitamiseks ja parkimise korraldamiseks kinnistul.
Planeeringu alusel on spordikomplekiga hoonestatud kinnistule lubatud täiendavalt püstitada kuni 3 hoonet, millest  kaks on kuni 5-korruselised elamud.  Kinnistu hoonetealune pindala on planeeritud olema kuni 6500 m2 , suurim kõrgus maapinnast on  kuni 18 m ja maa sihtotstarve ärimaa 50 % / elamumaa 50%.

DP lahendustega paberkandjal  on võimalik tutvuda ajavahemikul 06.06. – 19.06.2017.a. Maardu     Linnavalitsuse ruumis 101 (Kallasmaa 1, Maardu) tööpäeviti 9.00-13.00 ja 14.00-16.00 ning digikujul SIIN

3. Paemurru tn 1 ja Vana-Narva mnt 13 kinnistute ning lähiala DP     

Detailplaneeringu ala on  ca 19 ha. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev - endise riigikaitsemaa asemel kavandatakse  50% äri- /50 % tootmismaa sihtotstarbega maaüksust (8 krunti), millele on lubatud püstitada  kuni 3 hoonet   sõltuvalt krundi suurusest ehitusaluse pinnaga kuni 9051 m2. Lisaks on  planeeritud 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt, 2 sotsiaalmaakrunti ja 1 transpordimaaüksus, milliseid ei hoonestata.        

DP ettepanekuga  on võimalik tutvuda  ajavahemikul 15.06-17.07.2017.a. Maardu Linnavalitsuse ruumis 101, Kallasmaa tn 1, Maardus tööpäeviti 9.00-13.00 ja 14.00-16.00 ning digikujul  SIIN

Detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste alusel korraldatakse  avalik arutelu 27.07.2017.a.algusega kell 16 00 Maardu Linnavalitsuse koosolekute saalis Kallasmaa tn 1

Täiendav info
60 60 726; 60 60 731