Uudised ja teated

« Tagasi

Maardus suurendati linna hallatavate asutuste töötajate palgafondi

 

Tänasel Maardu Linnavolikogu istungil võeti vastu Maardu 2017. aasta I lisaeelarve, mis muuhulgas näeb ette linna hallatavate asutuste palgafondi suurendamist 10% võrra. See otsus puudutab  ligikaudu 350 inimest.

Töötasude fondi suurendamine puudutas Maardu koolide spetsialiste (logopeede, psühholooge, raamatukoguhoidjaid, sotsiaalpedagooge, majahoidjaid, riiete hoidjaid, huvijuhte, ringijuhte, laborante jt), samuti kõikide linna lasteaedade, Maardu Sotsiaalmaja, Maardu Kunstide Kooli, Maardu Kultuuri ja Infokeskuse ja Maardu Raamatukogu töötajaid.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul püüab linn selle otsusega inimesi ja nende tehtavat tööd väärtustada. „Selleks, et muuta linna heaks töötamist atraktiivsemaks ning maksta inimestele väärikat töötasu tubli töö eest on palkade tõus hädavajalik"- sõnas linnapea. „Linnavalitsuses oleme põhjalikult läbi analüüsinud Maardu eelarvelised võimalused linna hallatavate asutuste spetsialistide palgatõusuks ning olenemata eelarve pingelisusest, oleme leidnud vahendeid nende töötajate tasustamiseks mõeldud palgafondi suurendamiseks alates selle aasta aprillist" – lisas Vladimir Arhipov.

Maardu linna hallatavate asutuste töötajad (välja arvates riigieelarvest tasustatavad üldhariduskoolide juhtkond ja pedagoogid) saavad palka kohaliku omavalitsuse eelarvest.  2016. aasta alguses moodustas nende spetsialistide personalikulu Maardu aastaeelarves 3 483 539 eurot. 2017. aastal toimunud miinimumpalga määra tõusuga suurenes kulu personalile 9,3% võrra.  Tänase linnavolikogu otsusega suurendati samuti ka linna hallatavate asutuste teiste töötajate palgafondi 10% võrra. Kokku kasvas linna heaks töötavate inimeste palgafondi rahastamine linna vahenditest 466 696 euro võrra.

Linnavalitsuse ametnikel  ei ole palgaskaala muutunud.