Uudised ja teated

« Tagasi

Maardus toimuvad sel aastal noortevolikogu valimised

 

Noorte volikogu valimised toimuvad 1 kord aastas. 2016. aastal toimusid esimesed valimised, mis oli meie jaoks uudne ja senitundmatu protsess. Tänavu on valimisprotseduuri sisse viidud teatud muudatused, mis aitavad oluliselt parandada noorte volikogu tööd. Linna noortel on kujunenud oma kindel nägemus volikogu töökorraldusest, sellest, kuidas paremini läbiviia valimisi, kuidas paremini aktiviseerida noorte volikogu liikmeid ning kaasata linna noori. Tegutsemine noorte volikogus eeldab inimeselt suurt pühendumist. Sellest lähtuvalt on põhikirjas tehtud muudatused. Noorte volikogu koosseisus peab olema kokku seitse inimest.

Igast koolist valitakse üks noorte volikogu liige, neli inimest valitakse valimiskomisjoni poolt vestluse alusel. Valmiskomisjoni kuuluvad hariduse ja noorsootöö komisjoni esimees, linnavalitsuse esindaja ja noorte volikogu esindaja. Valimised ja uue noorte volikogu põhikoosseisu kinnitamine on määratud aprilliks-maiks 2017.

Valimised toimuvad mandaatide alusel. Kõigil kandidaatitel tuleb esitada avaldus ja motivatsioonikiri elektronposti aadressil maardu.noortevolikogu@gmail.com  või linnavalitsus@maardu.ee . Igas koolis valitakse omad kandidaadid. See tähendab, et õpilased saavad hääletada samas koolis õppiva kandidaadi poolt. Maardu gümnaasiumil on üks mandaat, Maardu põhikoolil üks ja Kallavere keskkoolil samuti üks mandaat. Ülejäänud kandidaadid kutsutakse valimiskomisjoni ette vestlusele, kus valitakse veel neli noorte volikogu liiget.

Noorte volikogu küsimustes saab pöörduda valmiskomisjoni liikmete poole telefonidel:

  • Ailar Lyra (aselinnapea) tel.6060752 ailar lyra@maardu.ee,
  • Erika Tiganik (hariduse ja noorsotöö komisjoni esimees) tel. 55660159 et@mgm.ee,
  • Rustam Prokurorov (tegutseva noorte volikogu liige) tel.55688800

Maardu volikogu hariduse ja noorsotöö komisjon näeb noortevolikogus head ja väärikat tulevikku. Ükski teoreetik, kes ei praktiseeri, ükski noor tudeng või ettevõtja, kes kes reaalselt pole koristanud parki, kes pole ise istutanud puid, ei saa tulevikus olla arukas juht. Seepärast peavad noored ise saama võimaluse proovida ennast erinevates tegevustes: korraldada, läbiviia, osaleda. Edukaid valimisi!