Uudised ja teated

« Tagasi

Maardus tõstetakse lasteaedades töötavate kesk– ja keskeriharidusega õpetajate palkasid

 

Tänasel Maardu Linnavolikogu istungil toetasid saadikud ühehäälselt määrust, mis kehtestab lasteaiaõpetajate töötasu alammäära. Kesk- ja keskeriharidusega koolieelse haridusasutuse õpetajate miinimumtasu kuus on uue määruse alusel 840 eurot.

„Meie kõige väiksemate linnakodanike kasvatamine ja õpetamine on suur töö, mis kahtlemata väärib ühiskonnas senisest suuremat väärtustamist," arvab Maardu linnapea Vladimir Arhipov.

„On igati rõõmustav, et koostöös riigiga saime tõsta palkasid meie lasteaedades töötavatele kesk- ja keskeriharidusega õpetajatele. Määrusega taotletav eesmärk on lähemate aastate jooksul võrdsustada alushariduse pedagoogide töötasu üldhariduskoolides töötavate pedagoogide töötasuga," lisas linnapea.

Kesk- ja keskeriharidusega õpetajatele töötasu alamäära kehtestamisel 840 euroni tõuseb nende palk keskmiselt 80 euro võrra. Kokku tõuseb töötasu ca 33 ametikohal alates 1. septembrist 2017.

Kõrgharidusega õpetajate ja tugispetsialistide palga alammäär 890 eurot on Maardu linna koolieelsetes lasteaedades saavutatud töötasutõusuga 1. aprillist 2017. Keskmiselt tõusid 2017 aasta jooksul lasteaedades  töötava personali palgad ca 12% võrra.