Uudised ja teated

« Tagasi

Tulge kauplema Maardu kevadlaadal

Hea ettevõtja!

Maardu Linnavalitsus ja Maardu Rahvamaja kutsuvad Teid osalema Maardu kevadlaadal. Laat toimub 13.05.2017 kella 10.00 – 18.00 ja 14.05.2017 kella 10.00-17.00 Kellamäe pargis aadressil Keemikute 40. Tegemist on juba üheteistkümnendat korda korraldatava üritusega. Eelmised korrad on kaupmeestele olnud edukad ning käesoleval aastal eeldame jätkuvalt laadaliste kõrgendatud huvi. Ühtlasi pakume linnarahvale meelelahutust: kogu päeva jooksul esinevad laval kohalikud eesti ja vene artistid.

Laadale ootame eelkõige istikute, lilletaimede ja aiakaupadega ning käsitööga kauplevaid ettevõtjaid. Ka kõik muud head mõtted ja soovid on teretulnud.

Pöörame Teie tähelepanu, et registreerimine Maardu kevadlaadale algab käesoleva informatsiooni ilmumise hetkest.

OSALEMISTINGIMUSED:

1. Laadal osalemiseks on toitlustajatel, maiustuste müüjatel ning meelelahutusatraktsioonide korraldajatel vajalik eelnevalt võtta ühendust telefonil 56466652.

Maardu Linnavalitsus jätab endale õiguse paigutada kauplejad sektoritesse vastavalt kaubagruppidele.

2. Laadal kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet (müügipileti hind vaata p 9), mille saamiseks tuleb täita taotlus (vormi leiate siit ) ning täidetult tagastada Maardu Linnavalitsusele:

aadress Kallasmaa 1, 74111 Maardu
faks 6060701
e-mail kaubandusinspektor@maardu.ee

Müügikoht loetakse broneerituks peale müügikoha sektori ja numbri kooskõlastamist Maardu Linnavalitsuses ning raha peab laekuma kahe tööpäeva jooksul peale kooskõlastamist Maardu Linnavalitsuse arveldusarvele EE141010002031289008 SEB Pangas. Nimetatud tähtaja jooksul mitte tasumisel kaotab broneering kehtivuse.

Müügikohti broneeritakse alates 17.04.2017 kuni 09.05.2017
Müügikohast äraütlemisel peale 09.05.2017 osavõtutasu ei tagastata.

3. Alkohoolsete jookide ja/või tubakatoodete müügi korral peab ettevõtja www.eesti.ee infovärava kaudu esitama elektroonselt majandustegevusteate majandustegevuse registrile, kandes sellega ise vastavad andmed registrisse.

Toiduainetega kauplejatel ja toitlustajatel on Harjumaa Veterinaarkeskusele teavitamine kohustuslik.

Toidukaupade müüjad toitlustajad on kohustatud esitama Harjumaa Veterinaarkeskusele täidetud "teisaldatava ja/või ajutise toitlustus- ja/või jaemüügiettevõtte majandustegevusteade"
e-mailile: info.harju@vet.agri.ee
. Avalduse vormi leiate siit:

4. Müügipaviljonid ei tohi olla katkised ja karkassid roostes.

5. Kaubelda võib ainult Teie müügipiletil näidatud kohas (omavoliliselt kohta hõivata või vahetada ei tohi). Kauba müümisel vastutab müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

6. Toitlustajatel palume organiseerida oma klientidele lauad ja toolid umbes 30-le sööjale. Kindlasti paigaldage prügiurnid.

7. Igal müüjal peab olema rinnas nimesilt tema ees- ja perekonnanimega ning firma nimega.

8. Palume hoida oma müügikohas puhtust laada ajal ning koristada see ära ka enne laadalt lahkumist.

9. 9. Müügipileti hinnad kaheks päevaks :

Müügikoht (suurusega kuni 12 m2 ehk kuni 4 jooksvat meetrit)                     55.- eurot

Müügikoht käsitööesemetega, mesindussaaduste ja istikutega kauplejale    35.- eurot

Müügikoha juurde rohelisel alal pargitud auto või järelkäru eest                     15.- eurot    

Müügikoht alkohoolsete jookidega kauplejatele (sh toitlustajale)                     80.- eurot  

Müügipiletile lisandub elektrienergia kasutamise vajadusel:

  • Ühe pistiku kasutamisel (1 faas, 1x10A)                                                  10.- eurot

  • Ühe pistiku kasutamisel (3 faasi, 3x10A)                                                  20.-eurot

Meelelahutusatraktsiooni (batuut, karussell, skyjump, veepall jms) püstitamisel summa otsustatakse elektriarvesti näitude alusel.

Tähelepanu! Laadale eelneval päeval (s.o. 12.05.2017 ) ja kohapeal maksta soovijad peavad tasuma kahekordse hinna.

Seega kokkuhoiu mõttes on kasulik teha ülekanded varakult.

Laadalplatside skeem
 

Kohtumiseni laadal!

Lugupidamisega
Maardu Linnavalitsus
Info tel: 60 60 712 Maria Gogleva (kaubandusinspektor)
              56466652 Nikolai Švets