Uudised ja teated

Kutse Harjumaa Ettevõtluspäevale

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga korraldab 22. septembril 2016 kell 10.00 Harjumaa Ettevõtluspäeva 2016, kuhu ootame osalema neid, kel mõttes...

EAS ootab sügisel algavasse ärimentorprogrammi kandideerima ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid

EAS ootab sügisel algavasse ärimentorprogrammi kandideerima ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid. Samuti otsib EAS kogenud ettevõtjaid, kes on valmis osalema programmis mentoritena. Kandideeri...

Suve lõpp jätab paljud lemmikloomad koduta

Eesti Loomakaitse Selts PRESSITEADE 10.08.2016 Juba kuuendat aastat korraldab Eesti Loomakaitse Selts suve lõppedes kampaaniat „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?"...

Tulge kauplema Maardu sügislaadal

Hea ettevõtja! Maardu Linnavalitsus ja Maardu Kultuuri- ja Infokeskus  kutsuvad Teid osalema Maardu sügislaadal. Laat toimub  10.09.2016 kella 10.00-21.00  ja 11.09.2016...

Koolitus ettevõtjatele

Hea ettevõtja! EAS koostöös eduka partneri Marketingi Instituudiga korraldab väikeettevõtete juhtidele ning omanikele aktuaalsete teemade ja hinnatud koolitajatega väga praktilise koolituse...

Muuga jäätmejaam ajutiselt suletakse

Muuga jäätmejaam on alates 04.08.2016  suletud kuni oktoobri keskpaigani. Lähim jäätmejaam asub Pärnamäe tee 36 ( vaata kaardilt).   Kontakttel.  529 3020,  ...

Tutvuge Rail Baltic lahendusega Maardus!

Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" materjalide avaliku väljapaneku raames saavad soovijad kuni 08.08.2016 tutvuda selle lahenduse väljaandega...

ALATES 01. AUGUSTIST 2016 KORRIGEERITAKSE LIINIDE 100 JA 101 SÕIDUPLAANE

Maardu Linnavalitsus teatab , et vastavalt Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt koostatud ja vedaja, AS Temptrans´i, poolt kooskõlastatult muutuvad alates 1.augustist avalike bussiiliinide...

NOORED PIKANÄPUMEHED

Tänapäeval tuleb tihti ette olukordi, kus noor satub pahandustesse - maiustades poes vastvalminud pirukaid või maitsvaid komme, võttes kaasa ilusa ja huvitava eseme, mille eest pole luba küsinud...

Maardu linnapäeva kava, 16. Juuli

      Maardu linnapäeva kava, 16. Juuli 12.00                    Tsirkus "MAGIC SHOW" ...

Maardus arutati Rail Balticu trassikoridori projekteerimist

Pressiteade     Maardu Linnavalitsuses toimus 7.juulil 2016 ühine nõupidamine, kus arutati Rail Balticu kaubaraudtee kulgemist läbi Maardu linna haldusterritooriumi...

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) nõustab ja toetab

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikuühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö...

Linnavalitsuse töökorralduse ajutine muutmine

Seoses  suvise puhkusteperioodiga ning arvestades Maardu Linnavalitsuse külastusstatistikat  muudetakse Maardu Linnavalitsuse töökorraldust ajavahemikul 11.07.2016-02.09.2016...

Harju Maavalitsus teatab Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KHS) aruande avalikustamisest.

Harju maavanem võttis 29.06.2016 korraldusega 1625-k vastu Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)...

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek

Harju maavanem võttis 13.06.2016 korraldusega 1488-k vastu Harju maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks ning korraldab maakonnaplaneeringu ja...

Ära ahvatle varast!

Saabunud suvi on aktiivne ja tegus aastaaeg ka pikanäpumeestele. Selleks, et suvi mööduks kõigile turvaliselt ja ilma probleemideta, tuleb ka ise hoolas olla ning hoida väärtuslikke asju võõra...

Kuidas valmistuda lõpupidudeks ja suvehooajaks?

Kuidas valmistuda lõpupidudeks ja suvehooajaks? Teili Piiskoppel, Politsei- ja Piirivalveamet Karin Streimann, Tervise Arengu Instituut Eestis viiakse regulaarselt läbi noorte...

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja ideekonkursi

Maardu Linnavalitsus teatab oma soovist jäädvustada kauaaegse Maardu linnapea Georgi Bõstrovi mälestus. Selleks on kavas püstitada linnaruumi teemakohane skulptuur. Skulptuur paigaldatakse...