Volikogu istungite päevakorrad

21.06.17

PROJEKT

EESTI VABARIIK

MAARDU LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PÄEVAKORD

Maardu                                                                                              27. juuni 2017
 

1.Maardu linna arengukava 2014-2025 seire tulemuste kohta

Ettekandja: abilinnapea Väino Moor
Kaasettekandja: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski

2. Administratiiv- ja tootmishoone Fosforiidi 1 peremehetuse tuvastamine

Ettekandja: linnamajanduse osakonna juhataja Ants Tsugart
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal- ja transpordikomisjoni esimees Boriss Slepikovski

3. Pirnipuu puiestee kinnisasjale sundvalduse seadmine Mittetulundusühingu Pirnipuu Vesi kasuks

Ettekandja: linnasekretär Tiiu- Ann Kaldma
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal- ja transpordikomisjoni esimees Boriss Slepikovski

4. Volikogu liikmete arvu määramine

Ettekandja: linnasekretär Tiiu- Ann Kaldma

5. Valimisringkonna moodustamine

Ettekandja: linnasekretär Tiiu- Ann Kaldma

6. Valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: linnasekretär Tiiu- Ann Kaldma

7. Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 62 "Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu terviskaitse- ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe

8. Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 60 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu terviskaitse- ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe

9. Maardu Linnavolikogu 28.03.2017.a otsuse nr 262 „Kinnituse andmine meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" projekti „Maardu lasteaia „Rukkilill" Nurga tänava hoone rekonstrueerimine" omafinantseerimisele" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Väino Moor
Kaasettekandja: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski

10. Volikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni aruanne tehtust

Ettekandja: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski

11. Välislähetusse suunamine

Ettekandja: linnavolikogu aseesimees Pavel Kuusik

12. Volikogu esimehe puhkus

Ettekandja: linnavolikogu aseesimees Pavel Kuusik

 

Elviira Piiskoppel

Esimees

Arhiiv

2016.a

2015.a.

 2013.a.

                                   

         

Toimetaja: IRINA JÜRGENS