Volikogu istungite päevakorrad

13.04.17

PROJEKT

EESTI VABARIIK

MAARDU LINNAVOLIKOGU

ISTUNGI PÄEVAKORD

Maardu                                                                                              18. aprill 2017
 

1. Maardu linna 2017.a I lisaeelarve vastuvõtmine II lugemine

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski

2.Maardu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Ettekandja: abilinnapea Väino Moor
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants Raudla

3. Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määruse nr 55 „Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord" muutmine

Ettekandja: abilinnapea Ailar Lyra
Kaasettekandja: linnavolikogu terviskaitse- ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe

4. Kinnistute omandamine

Ettekandja: LMO juhataja Ants Tsugart
Kaasettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants Raudla

5. Volikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni aruanne tehtust

Ettekandja: linnavolikogu elamu-, kommunaal-, ehitus- ja transpordikomisjoni esimees Ants Raudla

6. Maardu linna 2017.a I lisaeelarve vastuvõtmine III lugemine

Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anatoli Kartov
Kaasettekandja: linnavolikogu eelarve-, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski

 

Elviira Piiskoppel

Esimees

 

Arhiiv

2016.a

2015.a.

 2013.a.

                                   

         

Toimetaja: IRINA JÜRGENS