KUIDAS KASUTADA ÜHISKAARTI BUSSILIINIDEL NR 100 JA 101

Sõidu eest liinidel nr 100 ja 101 saab tasuda kas Ühiskaardiga võis ostes pileti sularaha eest bussijuhilt.

üksikpileti hind e-pilet - 1,28 € üksikpilet sularahas – 1,60 €

30 päeva kaart – 32 €

Maardu-Tallinn-Harju -30 päeva kaart – 44 €

 

Soeta  Ühiskaart hinnaga 2 €. Kaarte saab osta erinevatest  müügikohtadest  Maardus ja Tallinnas (Maxima, Selver, Prisma, Rimi, R-kiosk, Tallinna ja Harjumaa postkontorid).

Lae Ühiskaardile raha üksikpiletite ostmiseks või osta kuupilet. Seda saab teha müügikohas, mobiiliga või internetis www.pilet.ee.

Isikusta kaart, seda saab teha 1 € eest ostupunktis või tasuta internetis aadressil www.pilet.ee.

Isikustatud Ühiskaardile saab e-pileteid osta ja raha laadida nii isikukoodi kui ka Ühiskaardi numbri abil, isikustamata Ühiskaardile vaid Ühiskaardi numbri abil.

Valideeri oma sõit Ühiskaardiga vahetult pärast ühissõidukisse sisenemist.

Sõidusoodustuste saamiseks Maardu-Tallinn avalikel bussiliinidel 100 ja 101 on vaja isikustada ostetud ühiskaart, st seostada roheline ühiskaart enda isikuga.

Tasuta sõidu õigus on alljärgnevatel isikutel:

       1.       Eelkooliealistel lastel.

       2.       Puudega lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanemtel isikutel ning sügava või raske nägemispuudega isik ja tema saatja või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

       3.       63-aastastel ja vanematel pensionäridel.

       4.        3- ja enamalapselise perede lastel.

       5.       Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtnutel.

       6.       Alla 16-aastase puudega lapse saatjal.

       7.       Sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatjal.

       8.       Maardu linna aukodanikel.

       9.       Vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikel ja kaitseväe vormiriietuses ajateenijatel.

NB! Tasuta sõidu õigus on isikutel, kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn.

Sõiduõigus sõidusoodustusega 40% ulatuses madalama hinnaga 30 päeva pileti hinnast on  alljärgnevatel isikutel:

1) Eesti Vabariigis üldhariduskoolides õppivad õpilased ajavahemikul 01. septembrist kuni 20. juunini.

2) Eesti Vabariigis õppivad üliõpilased ajavahemikul 01. septembrist kuni 20. juunini.
3) kuni 63-aastased pensionärid.
4) 3- ja enamalapselise pere üks vanem.
5) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides alaliselt või ajutiselt töötavad pedagoogid 20.augustist kuni 20.juunini.

NB! Sõiduõigus osalise tasu eest on isikutel, kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn.

Piletitsoonid, ja neid on Harjumaal neli, on selleks, et seostada rohelise ühiskaardi  ja üksikpileti müük reisijale vastavalt tema reisi pikkusele, st kust kuhu ta sõidab ning anda rohelise ühiskaardi nn E-piletiga (üksikpilet, 30 päeva pilet) ostmisel 20 % soodustust. Näiteks kuulub Maardu linn tervikuna teise piletimüügi tsooni, Tallinn aga esimesse ja Loksa linn näiteks neljandasse tsooni.

Seega reisija peab olema tähelepanelik ja teadma kuhu ta sõita soovib (millisesse peatusse) ning millises piletitsoonis seda piletit kasutatakse ja ütlema pileti ostmisel  bussijuhile oma sõidumarsruudi või kui ta soovib osta E-piletit interneti keskkonnas www.pilet.ee, siis valima tabelist sobiva piletitoote, näiteks Harju 2.tsooni kuupilet 18,00 € ning klõpsama nupul „Vali", või Harju 2.tsooni sooduskuupilet õpilasele Maardus 10,80 € ning klõpsama nupul „Vali"

Reisijaile teadmiseks, et riigi poolt doteeritavatel avalikel bussiliinidel 100, 101 on bussipiletite kõrgeima hinna nii üksikpiletitele kui 30 päeva piletitele kehtestanud Harju maavanem oma korraldusega 2013 aasta 11 detsembrist, mis annab reisijale õiguse sõita ühe tsooni piires  nii sularaha eest ostes kui E-piletiga maksimaalselt 1 tund, kahe tsooni piires 1,5 tundi. Vaadake bussipileti peal on algus ja lõpp ajaliselt alati kirjas ja nõudke ikka bussijuhilt bussipiletit.

Täiendav info tööpäevadel telefonidel:

Maardu Linnavalitsus:6060876; e-post vaino.moor@maardu.ee

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus tel. 6406 780; e-post: info@harjuytk.ee