Maakorraldus

29.03.17
Osaliseks maamaksust vabastamiseks Maardu linnas registreeritud pensionäride  ja Maardu linnas elamumaad omavate represseeritute või represseeritutega võrdsustatud isikute avaldus esitatakse rahandusosakonda, Kallasmaa 1, kab. 201, tel. 6060713, digitaalselt allkirjastatult e-maille maksuinspektor@maardu.ee.või täites e-vorm Maardu kodulehel.
 

 

Toimetaja: IRINA JÜRGENS