Noortekeskus

 

Noortekeskus

27.12.2013

     Aadress: Noorte 6, 74116 Maardu
     Tel: 6060888
     Noortekeskus avatud:
         
       T-R 14.00 - 20.00 - Noortekeskus
       Laupäeval: 10.00 - inglise keel
       Pühapäeval: 10.00 - inglise keel
 
 
 
 
 
INFO:
53 06 66 95 – juhataja Natalja Golovatš
53 47 00 93 – Jevgeni Golovatš
55 60 53 69 – koordinaator Alina Žukovskaja
60 60 888 - Noortekeskus
55 55 03 51 - Marina (INGLISE KEELE RINGITÖÖ)
 

Maardu noortekeskuses viiakse igal neljapäeval ja reedel läbi mitmesuguseid võistlusi lauatennises, intellektuaalsetes ja spordimängudes. Mänguvormis viiakse keskuses läbi ka inglise keele kursuseid (55550351 MARiNA). 

Maardu Noortevolikogu - mis see on

26.11.2015  linnavolikogu koosolekul kinnitati noortevolikogu põhikiri. On saabunud aeg noortel Maardu elanikel hakata kaasa rääkima linna noorteelu puudutavates küsimustes linnavõimu tasandil ning tehes tihedat koostööd linnavolikoguga.

Noortevolikogu kandidaat võib olla 14-26 aastane noor, kelle elukoht on Maardu, või Maardu üldhariduskooli õpilane, kelle elukoht asub väljaspool Maardut.

Maardu Noortevolikogu on konsultatiivne organ linnavolikogu juures, kelle ülesanne on noorte huvide kaitse, demokraatia põhimõtetega tutvumine, noorte kodanikuaktiivsuse tunnustamine, kaasatus noori puudutavate otsuste vastuvõtmisse linna tasandil. Teiste sõnadega öeldes, noorte ja võimuorganite vaheliste suhete edendamine.

Noortevolikogu meenutab linnavolikogu, tal on oma juhatus ja esimees, komisjonid ja töörühmad, protokollid ja istungid. Kõige olulisem on aga, et pole parteilist jagunemist, opositsiooni ega koalitsiooni. Linna noortevolikogu peab olema sõltumatu ega tohi olla seotud parteilise tegevusega.

Noortevolikogusse valitakse liikmed üheks aastaks ning nad esindavad Maardus asuvaid üldhariduskoole, tudengeid ja noori vanuses kuni 26 eluaastat.

Kuidas näeb välja noortevolikogu liikmete valimise protsess

Kandidaadid peavad esitama valimiskomisjonile avalduse ja motivatsioonikirja, milles kirjeldavad oma osalust noorsootegevuses praegu ning tutvustavad oma plaane noortevolikogu liikmena. Täpsemad tähtajad anname teada hiljem. Infot saab läbi meedia ja maardu.ee kodulehelt.

Valimised viiakse läbi mandaatide süsteemis. Iga kool ning noortekeskus saab esitada oma kandidaate. See tähendab, et õpilased hääletavad oma kooli kandidaatide vahel. Teised noored vanuses 18 kuni 26 eluaastat saavad oma hääle anda Noortekeskuses.

Valimiskomisjoni kuuluvad linnavalitsuse esindaja, linnavolikogu esindaja ja noorte initsiatiivgrupi liige. Hääletamine on salajane.

Maardu linna noortevolikogu koosseis:

1.Andrei Smagin

2.Nikita Gagarin

3.Diana Mokretsova

4.Valeria Šinkarjova

5.Viktoria Inkatova

6.Artemi  Žukov

7.Donna-Rebeka Madjar