Statistika

Rahvaarv: 16062
Pindala: 22,76 km2 km²
Koole: 3