Uudised ja teated

« Tagasi

'Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalikud arutelud

Harju maakonna maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Eskiislahenduse avalik väljapanek 31. august kuni -13. september 2015.

Harju Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu  eskiislahendus eelistatud trassile (Harju maakonnas lõigud 16A + 16B+ 14C + 14G + 11A-II + 15B + 11B-II) ja raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid käsitleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Rail Balticu maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Balticu raudtee trassikoridorile.

Planeeringu (koosneb seletuskirjast ja joonistest) ja  KSH aruande eelnõu materjalid on kättesaadavad Rail Balticu infoportaalis www.railbaltic.info alates esmaspäeva, 31. august 2015 pärastlõunast.

Harju Maavalitsus korraldab eskiislahenduse tutvustamiseks avalikud arutelud järgmistelt:

Harju Maavalitsuse III korruse saalis    14.09.2015 kell 14.00 (asukoht Roosikrantsi 12, Tallinn)

Loo Kultuurikeskuses                              14.09.2015 kell 18.00 (asukoht Saha tee 7B, Loo alevik)

Rae Kultuurikeskuses                              15.09.2015 kell 18.00 (asukoht Aruküla tee 9, Jüri alevik)

Kiili Gümnaasiumis                                    16.09.2015 kell 18.00 (asukoht Kooli 2, Kiili alev)

Saku Valla Majas                                        17.09.2015 kell 18.00 (asukoht Teaduse 1, Saku alevik)

Maakonnaplaneeringu algatajaks Harju maakonnas on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173) ja kehtestajaks Harju maavanem. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; www.harju.maavalitsus.ee) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

Lisaks annab Harju Maavalitsus edasi informatsiooni avalike koosolekute toimumise osas Rapla maakonnas, kus tutvustatakse Rail Baltic raudtee trassi koridori Rapla maakonnaplaneeringu eskiislahendust. Rapla Maavalitsus korraldab eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud järgmiselt:           

Rapla riigimaja suures saalis                18.09.2015 kell 15.00 (asukoht Tallinna mnt 14, Rapla)

Kohila Gümnaasiumis                              21.09.2015 kell 18.00 (asukoht Kooli 1, Kohila alev)

Järvakandi Kultuurihallis                        22.09.2015 kell 18.00 (asukoht Mai 1, Järvakandi alev)