Uudised ja teated

« Tagasi

Homme võetakse pidulikult vastu Maardu lasteaia Sipsik renoveeritud katus

 

Suve jooksul toimusid lasteaias Sipsik Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) regionaalsete investeeringutoetuste programmist rahastatud katuse renoveerimistööd. Homme, 31. augustil kl 9.00 võetakse vastu renoveeritud katus.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi hinnangul on investeeringute kaasamine linna arenguks linnavalitsuse tegevuse üks strateegilistest prioriteetidest, millega on väga hästi hakkama saadud. „Viimase aasta jooksul õnnestus meil tuua Maardusse investeeringuid EL ja riigiabi vahenditest kogusummas ca 5,8 miljonit eurot ning lasteaia Sipsiku katuse renoveerimine on vaid üks näide teostatud töödest," sõnas linnapea.

„Katuse renoveerimine aitab luua Maardu lastele ja pedagoogidele turvalise ja tervisekaitsenõuetele vastava kasvu- ja töökeskkonna ning pakkuda linnaelanikele kvaliteetset lasteaiateenust. See omakorda meelitab linna uusi tööealisi perekondi ja annab olulise tõuke linna arengule," lisas Arhipov.

Toetuse eesmärgiks on tagada kohaliku tasandi lasteaiateenuse säästlikum korraldamine. Hoone renoveerimistööde täpsemaks väljaselgitamiseks viidi 2016. aasta detsembris lasteaiahoones läbi energiaaudit. Hinnanguliselt annab Eesti Energia AS-i poolt detsembris 2016. a läbiviidud energiaauditi alusel katuse rekonstrueerimine lisasoojustusega energiasäästu ca 24-25 MWh/a, millest tulenevalt vähenevad lasteaiahoone kütte ja ülalpidamise kulud.

Lasteaiale Sipsik eraldati katuse renoveerimiseks toetus EASi regionaalsete investeeringutoetuste programmist summas 51 839,39 eurot, millest omafinantseering Maardu linna poolt on 12 959,85 eurot. Katuse renoveerimistöid teostas Katusefirma OÜ ning omanikujärelevalve tagas Tugikaar OÜ. Remonditööd algasid juunis 2017 ning lõppesid augustis 2017.