Uudised ja teated

« Tagasi

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 avalikustamine

Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lg 1 § 42 lg 1 on koostatud Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ja Maardu linna ühine jäätmekava aastateks 2015 – 2020. Ühine jäätmekava on Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ja Maardu linna jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ja eesmärke käsitlev dokument.

Jäätmekava avalik väljapanek toimub 02. jaanuarist  kuni 15. jaanuarini 2015. Asjast huvitatud isikutel on 02. jaanuarist 2015.a. kuni 15. jaanuarini 2015.a. õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikus vormis. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda kõigi osalevate omavalitsuste ruumides ja veebilehtedel.

Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusele  aadressil Sirge 2, Tallinn 10618 või e-postiga info@huk.ee.

Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid ühise jäätmekava kohta, siis toimub avalik istung 26. jaanuaril 2015 kell 18.00 Raasiku Vallavalitsuses Aruküla Tallinna mnt 24 volikogu saalis.

Ühise jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020