Uudised ja teated

« Tagasi

Kes ja kus võib jalgrattaga sõita

Kevad on toonud tänavatele palju jalgrattureid, seega on aeg meenutada põhilisi ohutusreegleid.
Selleks, et jalgrattasõit oleks turvaline, peab jalgrattur tundma liiklusreegleid ja nendest kinni pidama.

Alla 10 aastane jalgrattur tohib sõita kõnniteel, jalgrattateel ja õuealal.

10 kuni 15-aastastel jalgratturitel, kes sõidavad sõiduteel peab kaasas olema jalgratturi juhiluba.

Jalgratta võib sõita jalgrattarajal või jalgrattateel või võimalikult sõidutee parema ääre lähedal, välja arvatud juhul, kui jalgrattur sõites sõiduteel kavatseb teha vasak- või tagasipööret, siis ta peab aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre ja enne parempööret parema ääre lähedale või selle pöörde jaoks liikluskorraldusvahendiga ettenähtud sõidurajale. Jalgrattaga võib sõita ka jalgratta- ja jalgteel ning teepeenral, kui see on selleks kõlblik, ohustamata jalakäijat.

Kuni 13-aastane jalgrattur ja tema kuni 2 täiskasvanud saatjat võivad sõita kõnniteel, kuid kindlasti peab kõnniteel sõites arvestama jalakäijatega. Kõnniteel tohib sõita ka last jalgrattatoolis sõidutav jalgrattur.

Kalduks teemast natuke kõrvale ja tuletaks meelde mopeedijuhtidele, et könnitee või jalgratta ja kõnnitee ei ole nende jaoks.

Mopeed on mootorsõiduk ja sellega võib sõita sõiduteel, jalgrattarajal või jalgrattateel.

 

Sellise märgiga tähistatud teel võib sõita mopeediga.

 

 

Selliste märkidega tähistatud teedel ja könniteel mopeediga sõitmine on keelatud!

Sõiduteed kasutades tuleb jalgratturil täita samu Liiklusseaduse reegleid, mis, mis mootorsõidukijuhtidel.

Jalgrattaga jalgratta- ja jalgteel sõites ei tohi ohustada jalakäijat. Ülekäigurajal sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat. Jalgrattur ei tohi kõnniteel sõites jalakäijat ohustada ega takistada, jalakäija vahetus läheduses tohib jalgrattaga sõita jalakäija tavakiirusega.

Jalgratturi varustus

Kuni 16-aastane jalgrattur peab kandma korralikult kinnitatud jalgratturi kiivrit. Siinkohal tuletan meelde, et kiiver kaitseb ka 16 aastast ja vanemat jalgratturit ja on igati soovitatav elu ja tervise kaitseks.

Jalgratturile on soovitatav ergas riietus, mis teeks teda hästi nähtavaks.

Jalgrattal peab olema töökorras pidur ja signaalkell, ees valge ja taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur.

Jalgrattal peab põlema pimeda ajal või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuli.

Sõidutee ületamine jalgrattaga

Soovides ületada sõiduteed ristmikevahelisel teelõigul paikneval reguleerimata ülekäigurajal sõites, arvesta, et sul pole sõiduteel liiklevate juhtide suhtes eesõigust. Kui mõni sõidukijuht viisakusest peatub sulle tee andmiseks, ole ettevaatlik ja tähelepanelik, sest naaberrajal sõitva sõiduki juht ei pruugi selleks valmis olla. Ohutuse huvides on õigem rattalt maha tulla ja ületada sõidutee jalakäijana.

 

Turvalist liiklemist soovides Teile ja Teie lähedastele

 

Juhan Jevonen
patrullitalituse juht
Ida-Harju politseijaoskond