Uudised ja teated

« Tagasi

Kohtumine Häirekeskuses Abi- ja infokeskuse juhatajaga

16.04.2014.a. toimus Häirekeskuses Abi- ja infokeskuse juhataja Helen Radamuse ning Häirekeskuse avalike suhete juhi Jaana Padriku kohtumine Maardu Linna arengu- ja majandusosakonna juhataja asetäitjaga Ants Tsugartiga.
Kohtumisel analüüsiti abitelefonile laekunud teadete arvu ja sisu, saamaks ülevaadet põhiprobleemidest. Ants Tsugarti hinnangul on Maardu elanikele lähedased teemad läbi 1345 kogu aeg linnani jõudnud ning seeläbi selekteeruvad linna jaoks välja paljud inimestele teravad probleemid. Tsugart tõi näiteks lumekoristuse teema karmidel talvedel, veeavariide lahendamise, liiklusküsimused ja palju muud. 1345-le laekunud probleemide aruande kaudu on linnal võimalik saada ka teatavat kontrollpilti linna teenusepakkujate üle.
„1345 on info saamise ja andmise koht inimeste jaoks ja see on väga oluline", kinnitas Ants Tsugart. „Info peab olema kiire, liikuv, operatiivne ja õige. Elame põhimõtte järgi, et igasugune oht tuleb likvideerida kiirelt. Olgu see siis sissejäänud triikraud või rippuvad elektrijuhtmed. Või ka teeaugud, kus inimeste vara võib viga saada ja linnale võib tekkida materiaalne kahju. Abitelefoni 1345 teenus on Maardu linna jaoks väga hea teenus, et saada infot inimeste muredest linnaelus ning viia need lahendusteni".
Ants Tsugart tõi muuhulgas esile Maardu linna huvi kasutada abitelefoni 1345 kriisiolukorras linna kriisiinfotelefonina. Helen Radamus kinnitas Häirekeskuse valmisolekut käivitada 1345 Maardu linna  kriisiinfotelefonina.
Helen Radamus rõhutas omalt poolt, et linn saab abitelefoni vajadusel senisest enam kasutada ka linnaelanike teavitamiseks, andes 1345-le vastavat infot elanikele edasiandmiseks.
Arutati reklaamipindade ja meedia kasutamise variante, tutvustamaks abitelefoni teenust kui operatiivset võimalust elanikelt KOV ametnikeni info viimiseks.
Kohtumisel kinnitati mõlemapoolset rahulolu 1345 kasutamisel linnainfo vahendamiseks ning lepiti kokku edaspidise koostöö jätkamises ja süvendamises.